Oficiální stránky HC Hlinsko, z. s.
Oficiální stránky HC Hlinsko, z. s.

Aktuality

Pozvánka na Valnou hromadu klubu.

25.11.2019

Hokejový klub HC Hlinsko, z.s.

Olšinky 383. 539 01 Hlinsko IČ 60102578

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Výkonný výbor HC Hlinsko, z.s. se sídlem zimní stadion, Olšinky 383, 539 01 Hlinsko svolává řádnou valnou hromadu evidovaných členů klubu s hlasem rozhodujícím, která se uskuteční

 

Ve čtvrtek 12.prosince v 18:00 hod

v klubovně HC Hlinsko na zimním stadionu

 

Prezentace členů od 17:30 hod.

 

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba mandátové komise, návrhové komise
  3. Zpráva předsedy klubu o činnosti
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Zpráva o výsledku hospodaření
  6. Zpráva revizní komise
  7. Volba předsedy a členů výkonného výboru
  8. Volba členů revizní komise
  9. Návrh a přijetí usnesení
  10. Závěr

 

                                                                                                      V Hlinsku 25.11.2019