Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.
Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.

ARCHIV AKTUALIT

Ronk 2021

14.10.2021   |  

Pozvnka na hokej.

    cel lnek »

13.10.2021   |   mui

Marodka zkosila hlineck hre do .Tebov jeli se 12 hrch.

eská Tebová -  po úterním tréninku bylo jasné, e pokud vbec pojedeme k utkání do .Tebové, tak to bude s minimálním potem hrá. Tak se také stalo a k utkání mohlo nasotupit jen 12 hrá a brankai. I tak mezi nimi byli další,kteí     cel lnek »

12.10.2021   |   mlad ci

Mlad ci-vhra v Litomyli

Do Litomyšle jsme jeli s tím, e cílem je získat další 3 body.

Proti soupei jsme nastoupili od zaátku ale nedailo se nám vstelit úvodní gol.

Tím, e jsme moc chtli, jsme nabídky soupei šance, které náš golman,     cel lnek »

11.10.2021   |   star ci

Star ci-Vtzstv v Litomyli

V zápase s Litomyšlí jsme od první minuty udávali tempo hry, byli jsme rychlí, kombinan lepší, gólov úspšní a vyhráli jsme ji 3:0. V druhé tetin jsme byli hodn vyluování, hra tím byla poznamenána, ale pesto jsem se dokázali     cel lnek »

11.10.2021   |   junioi

Junioi-Bod z Chotboe

K utkání s Chotboí odjídli hlinetí s cílem smazat nulu bod na svém kont v tabulce.

Utkání mlo vyrovnaný prbh,chvíli vedli domácí,chvíli hosté.Utkání tak dosplo k samostatným nájezdm,v     cel lnek »

10.10.2021   |   mui

V prvnm utkn na domcm led Horses bodovali.

H l i n s k o -  Orli v minulém kole urvali 2 body na domácím led se Slovanem M. Tebová a hlinetí oekávali v souboji o první body, e utkání nebude procházka rovou zahradou.  Nicmén od zaátku utkání pevzali iniciativu na led, kterou vyjádili     cel lnek »

7.10.2021   |   mui

Mui - domc Police se povedl obrat v utkn.

Polika -  ani v druhém utkání hlinetí nebodovali. Pestoe na zaátku tetí tetiny vedli o dv branky 3:5, nedokázali utkání dovést do vítzného konce.

    cel lnek »

7.10.2021   |   mlad ci

Mlad ci-Nepoveden dohrvka s .T.

5.10. nás ekala dohrávka odloeného utkání proti týmu Loko eská Tebová.

Proti soupei jsme nastoupili s tím, e se pokusíme o další zisk 3 bod. První tetina byla velmi vyrovnaná, šance byly na obou stranách. Bohuel jsme     cel lnek »

7.10.2021   |   mlad ci

Pozvnka na hokej. Prvn mistrk na domcm led.

V prvních dvou kolech se hlineckým na led hostí nedailo. Budeme rádi za vaši podporu a zveme vás na první utkání na domácím led.

    cel lnek »

4.10.2021   |   star ci

Star ci-Cenn body s Chrudim

Utkání jsme nezaali dobe, kdy jsem v první tetin obdreli dva góly. Do druhé tetiny jsme šli s odhodláním poprat se o dobrý výsledek. Hned v úvodu se nám podailo dát gól a byli jsme zpátky ve he. Od té doby, byla naše hra drazná     cel lnek »

4.10.2021   |   star ci

KURZ BRUSLEN A NBOR NOVCH LEN.

Kurz bruslení ZÁKLADNA A NÁBOR NOVÝCH LEN zaíná od 1. záí.

 RODIE POZOR! POKUD CHCETE ABY VAŠE DÍT SPORTOVALO, TAK NYNÍ JE K TOMU TA NEJLEPŠÍ PÍLEITOST.     cel lnek »

30.9.2021   |   mlad ci

Mlad ci-cenn vhra v M.T.

Ve svátení den 28.9. nás ekalo nelehké utkání proti hrám Slovanu z Moravské Tebové.

Brzké ranní vstávání, dlouhá cesta, nás ale neodradili k podání výkonu, za který si odváíme     cel lnek »

27.9.2021   |   junioi

Junioi-Prohra ve ru

V utkání se silným celkem domácího áru se hosté snaili o co nejlepší výsledek.V utkání mli hosté nkolik málo šancí,ale branku nevstelili.Domácí byli lepší a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

27.9.2021   |   star ci

Star ci-Tvrd utkn s .T.

Do zápasu s eskou Tebovou jsme nastoupili aktivn, hra byla rychlá a tvrdá. Soupe byl bohuel poád ve vedení a nám se nepodailo jeho náskok dorovnat. Nicmén i pes prohru, kluci opt podali dobrý výkon. Trenér L.K.

    cel lnek »

27.9.2021   |   junioi

Junioi-Debakl s Pelhimovem

Do utkání s Pelhimovem nastoupili hlinetí junioi pouhých 19 hodin po prohe ve áru.Zaátek utkání domácí nezvládli,kdy brzy inkasovali rychlé branky.Po oddechovém ase se domácím povedlo zmírnit tlak hostí a ve druhé     cel lnek »

26.9.2021   |   mui

Vstup do soute se povedl domcmu Slovanu naopak hostm hrub ne.

Moravská Tebová -  domácí se mohou z úvodního utkání radovat, naopak hostm pibyly na ele vrásky. Hlinetí nezachytili nástup domácích a ne se nadáli prohrávali v 8 minut 2:0. Ješt v tée minut dokázal sníit     cel lnek »

23.9.2021   |   mui

tvrten odpoledne v Hlinsku patilo dtem na akci Poj hrt hokej.

T Ý D E N H O K E J E  v  H l i n s k u –  akce „ Poj hrát hokej“ se konala na hlineckém zimáku v Olšinách  ve tvrtek 23.záí 2021. V rámci celorepublikové akce a mediální kampan     cel lnek »

21.9.2021   |   mui

Utkn mu HC Hlinsko - HC Stadion Nov Bydov je ZRUENO

Vera ped tréninkem A týmu jsme obdreli  telefonickou informaci z Nového Bydova, e mají v týmu velkou marodku a nemohou ve stedu 22.9. odcestovat k plánovanému pípravnému utkání v Hlinsku.

R.Chlada - není to píjemné pro pípravu     cel lnek »

20.9.2021   |   mui

Zvren ppravn utkn- pozvnka.

V posledním pípravném utkání se hlinetí utkají se silným soupeem z Královéhradecké skupiny krajské ligy mu. V týmu soupee pivítáme i bývalé hráe HC Hlinsko Jakuba Šuvaru a Ondeje Spala, kteí se objeví     cel lnek »

20.9.2021   |   junioi

Junioi-Vstup do sezony se nepovedl

Do nové sezony vstoupilo mustvo junior HC Hlinsko s omlazeným kádrem,kdy více ne polovina kádru patí do kategorie dorostu.V první tetin byli hlinetí vyrovnaným soupeem,od druhé ásti hry se ukázala vtší herní kvalita na stran host,kteí     cel lnek »

20.9.2021   |   mlad ci

Mlad ci-debakl s Dynamem

Utkání proti HC Pardubice. Asi nemá smysl se nad tímto utkáním moc rozepisovat, spíše je

nutné se zamyslet a zaít efektivn pracovat a zlepšovat nedostatky které máme. Výsledek

hovoí za vše. Je zaátek sezony, tak     cel lnek »

20.9.2021   |   mlad ci

Mlad ci-vhra s Lankrounem

Po nevydaeném utkání z pedchozího dne jsme šli do zápasu namotivováni, e jen výhra je pro nás pijatelná. Na soupee jsme nastoupili ji od první minuty a podailo se nám v 18 minut vstelit úvodní branku. Bohuel se soupei podailo v 16     cel lnek »

20.9.2021   |   mlad ci

HC Hlinsko vs zve na Akci Tden hokeje.

Pijte ve tvrtek 23. záí v 17:00 na Zimní stadion msta Hlinska   na akci Týden hokeje

Ve tvrtek 23. záí v 17:00 hodin budou mít všechny dti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinenou monost vyzkoušet si zdarma, jaké     cel lnek »

20.9.2021   |   star ci

Star ci-dobr vkon v Pardubicch

Do Pardubic jsme jeli s odhodláním podat co nejlepší výkon a uhrát dobrý výsledek, co se nám podailo.

Zápas byl od první minuty sviný a rychlý, Pardubice nás tlaili, my jsme, ale úspšn bránili. První tetina tak     cel lnek »

19.9.2021   |   mui

Hlinet rozhodli o vhe s Polikou v zvren tetin.

Hlinsko - píprava finišuje a ji píští nedli  startuje první kolo soute. V pedposledním utkání jsme na domácím led pivítali soupee z nedaleké Poliky. Dv tetiny se hrála vyrovnaná partie ve které hosté vdy dotahovali     cel lnek »

15.9.2021   |   mui

Hlinet zvtzili v odvet s Chotbo.

Hlinsko - v dalším pípravném utkání zvítzili domácí nad silným soupeem z Chotboe. V premiée za A tým nastoupil nadjný domácí junior Adam Bíza, který se blýskl dvma brankami z nich poslední byla     cel lnek »

14.9.2021   |   star ci

Star ci-prvn vhra

První utkání, po dlouhé pauze, jsme sehráli na domácím hišti s týmem z Chocn. Vdli jsme, e to nebude jednoduchý zápas, ale chtli jsme vyhrát.

Nezaali jsme vbec dobe a hned v prvním stídání jsme obdreli gól     cel lnek »

13.9.2021   |   star ci

Pozvnka na hokej - vstup zdarma.

    cel lnek »

13.9.2021   |   mlad ci

Mlad ci-vhra s Chocn

Po roní odmlce jsme nastoupili k prvnímu domácímu ligovému utkání proti silnému soupei  HC Choce.

Hned od první minuty první tetiny se hrál rychlý a oboustrann vyrovnaný hokej. Bohuel jsme ve 14-té minut inkasovali, ale hráli     cel lnek »

12.9.2021   |   mui

Skli veden soupee zlomili v posledn tetin utkn.

Svtlá n/S -  v odvet se hosté v omlazené sestav dvakrát prosadili v úvodu utkání, skóre mohlo být i vyšší, ale ani z dvou brejk a velkých šancí se skóre nezvýšilo. Domácí ve druhé tetin zvyšovali     cel lnek »

11.9.2021   |   mui

Slavnostn oteven nov tribuny si uili domc vetn vhry.

Chotbo - v druhém pípravném utkání hosté nastoupili v omlazené sestav. Domácí byli lepším týmem, pesto bylo do poloviny utkání vyrovnané a stav 3:2. Rozhodly následné pesilovky domácích, kdy dvma brankami v poetní     cel lnek »

5.9.2021   |   mui

Hlinet Kon odstartovali ppravu proti Sklm vhrou .

H l i n s k o - v prvním ze šesti pípravných utkáních se domácí domácí zaslouen zvítzili. Soupe ml za sebou ji jedno vítzné utkání proti Ledi n/S (5:0). V první tetin byla na domácích vidt dlouhá herní     cel lnek »

4.9.2021   |   mui

Bruslen pro veejnot startuje od 1. jna

    cel lnek »

2.9.2021   |   mui

A tm sehraje prvn ppravn utkn se Skli na domcm led.

Po dlouhém hokejovém pstu sehrají domácí A tým Horsesprvní  pípravné utkání s týmem Sklá ze Svtlé nad Sázavou. Tradiní soupe se po letech psobení v Pardubickém kraji  rozhodl v novém roníku     cel lnek »

27.8.2021   |   mui

Kurz ZKLADNA zan ji 1. z

Informace pro rodie - kurz bruslení ZÁKLADNA zaíná ji ve stedu 1. záí od 16:30 do 17:30 a dále v sobotu od 8:15 - 9:15. Tyto termíny budou dále pokraovat v celé sezon.

Dti, která zaaly v kurzu v roce 2020 a mly uhrazeno kurzovné budou pokraovat     cel lnek »

27.8.2021   |   mui

Opaten pro hre, trenry a nvtvnky ZS.

Na stadionu budou platit tato souasná pravidla :

Všichni registrovaní hrái se musí se prokázat trenérovi (ved. drustva) okováním, testem, nebo prodlaným onemocnním COVID-19 podle souasných opatení Ministerstva zdravotnictví. 

Stejná     cel lnek »

25.8.2021   |   mui

Na Kemp pijal pozvn svazov trenr

Naši pípravu obohatil svazový trenér Petr Beránek a spolen s našimi trenéry se vnovali pilování hokejových dovedností.

    cel lnek »

18.8.2021   |   mui

Kemp Horses startuje 23.8.2021

    cel lnek »

11.8.2021   |   mui

KEMP- prava pro skupiny A a B ronk 2011 se pemstil do skupiny A

Po dohod s trenéry jsme zmnili roníky pro skupiny A a B tak aby ve  skupin B nebylo témr 30 dtí a v A do 10 dtí.  Pro skupinu B roník 2012 se nic  nemní, ale roník 2011 bude nov zaazen ve skupin A tzn. bude spolen s roníkem 2013,2014,     cel lnek »

9.8.2021   |   mui

Horses KEMP - Organizan pokyny pro rodie a astnky- dokumenty ke staen-ZDE.

Váení rodie, jsme rádi, e se podailo i v této sloité dob pipravit Hokejový kemp HC Hlinsko. Pro zdárný prbh a v souladu s hygienickými pedpisy jsou ped vstupem na Kemp povinné pedat Prohlášení o bezinfeknosti úastníka kempu jakoto     cel lnek »

16.7.2021   |   mui

Ppravn utkn - A tm HC Hlinsko Horses.

 

A- tým mui - minimáln pt pátelských utkání odehrají v letním pípravném období hlinetí Horses. Tikrát se pedstaví vlastním fanouškm, dvakrát budou     cel lnek »

12.7.2021   |   mui

Zajmav zmny v pravidlech LH

Povolená hra bez helmy i vysoká hl. A další zajímavé zmny v nových pravidlech.

9.6 – Helma
Hrá, jeho helma spadne, bude mít monost dokonit herní akci, ve které je zapojen ped tím, ne opustí ledovou plochu.

Pravidlo     cel lnek »

10.7.2021   |   mui

Pihlky na letn hokejov kemp na led jsou uzaveny.

HC Hlinsko : - Letní hokejový kemp na led HC Hlinsko se uskutení v termínu 23.8.- 30.8. 2021. Pihlášky v termínu byly uzaveny. Na kemp se pihlásilo více ne 70 hokejist.

V pátek 16.7. se uskutení schzka trenér a bude projednán návrh rozdlení     cel lnek »

27.6.2021   |   mui

Letn soute HC Hlinsko s tmy dru, Tebe a Velkho Mezi

Letní soute 2021

 

Hokejové kluby SKLH ár nad Sázavou, SK Horácká Slavia Tebí, HHK Velké Meziíí a HC Hlinsko mezi sebou svedou klání v nkolika pohybových disciplínách.     cel lnek »

19.6.2021   |   mui

Zmny v 1. KHL mu a novm modelem soute.

.HC Hlinsko - jak jsme informovali v posledním lánku na našich stránkách, do nového roníku 1.KHL mu ji nenastoupí tradiní týmy HC Svtlá nad Sázavou a i pes veškerou snahu o zachování se nepodailo týmu  HC Chotbo dostat výjimku     cel lnek »

18.5.2021   |   mui

Aktiv o spolen souti mu.

Hradec Králové -  na aktivu hokejových klub Královéhradeckého a Pardubického kraje  vtšina klub odhlasovala, e  v sezon 2021/22 dojde k ástenému propojení obou  krajských 1.lig tým mu.

Pardubický     cel lnek »

4.5.2021   |   mui

4.5. zahjena letn pprava

    cel lnek »

28.4.2021   |   mui

Letn pprava na novou sezonu zan 4.kvtna

Letní píprava na novou sezonu zaíná pro juniory,mladší a starší áky a pro ostatní kategorie v úterý 4.5.Hrái se budou pravideln scházet kadé úterý a tvrtek na zimním stadionu nebo podle instrukcí trenér konkrétních     cel lnek »

26.4.2021   |   mui

nor 2021

    cel lnek »

12.4.2021   |   mui

Soute skonily ALE proda peje vem pro WINTER CLASSIC

H l i n e c k o -  zimní stadion v Hlinsku u je bez ledu, ale venkovní podmínky pro sport jsou v tchto dnech úasné, všude sníh a stopy ideální pro bkae ale hlavn mráz, a tak zamrzly rybníky. A samozejm " Koníky" je vidt jak intenzivn prohání     cel lnek »

18.3.2021   |   mui

Rad skills kou: Jak oklamat soupee tlem

25.2.2021   |   mui

Rad skills kou: Penen vhy s mkkm zpracovnm

19.2.2021   |   mui

Cvien na doma-cvien pro branke-STREINK I.

15.2.2021   |   mui

Rad skills kou: Zmna hlu stely II

10.2.2021   |   mui

JE KONEC ! SLH Praha rozhodl o ukonen vech neprofesionlnch sout

Ukonení neprofesionálních soutí v ledním hokeji.

Vzhledem k petrvávajícímu nouzovému stavu a souvisejícím vládním opatením vetn zákazu amatérských soutí a sportování na zimních stadiónech     cel lnek »

9.2.2021   |   mui

Rad skills kou: Vybruslen klika

9.2.2021   |   mui

Rad skills kou: Zmna hlu stely

9.2.2021   |   mui

Cvien na doma-cvien pro branke prce s expanderem

27.1.2021   |   mui

Rozhodnut KVV SLH Pardubickho kraje -soute mu a ppravek zrueny.

KVV SLH Pardubického kraje na svém jednání dne 26.1.2021 rozhodl ke dnešnímu dni, dle sdlení rozhodnutí výkonného výboru eského svazu ledního hokeje z.s. ze dne 22.1.2021 o pedasném ukonení všech amatérských a mládenických     cel lnek »

26.1.2021   |   mui

Krl objasnil: Jak budou vypadat soute v ronku 2021/22?

Prezident eského hokeje Tomáš Král svým sdlením objasnil otázku budoucnosti soutí ízených a organizovaných eským svazem ledního hokeje. Jak budou vypadat Tipsport extraliga, Chance liga, druhá liga, nejvyšší juniorská sout,     cel lnek »

21.1.2021   |   mui

Jak zmny ekaj zamstnance v ppad erpn dovolen

Sportovní vedoucí získají týden navíc

Novela zákoníku práce pinesla od 1. ledna v oblasti dovolené mnohé zmny.

Dobrá zpráva pro zamstnance firem, kteí psobí na sportovních akcích pro dti a mláde     cel lnek »

17.1.2021   |   mui

Cvien na doma

17.1.2021   |   mui

Cvien na doma

17.1.2021   |   mui

Cvien na doma

14.1.2021   |   mui

Vlda prodlouila do 22. ledna iomezen provozu kol

Vláda prodlouila do 22. ledna i omezení provozu škol

Dnes 12:57 – Praha

fš, NovinkyTK

 

Vtšina ák a student bude i po 10. lednu pokraovat v distanním     cel lnek »

9.1.2021   |   mui

Cvien na doma-Koordinace

9.1.2021   |   mui

Cvien na doma-Koordinace

9.1.2021   |   mui

Cvien na doma-Koordinace

6.1.2021   |   mui

Situace se pro sport nelep - naopak vhled sportu je v nedohlednu.

Vývoj situace pro obnovení sportovních aktivit je velice nepíznivá. Poty nakaených stoupají a vidina, e budeme moci sportovat v uzavených prostorách zimních stadion se mílovými kroky vzdaluje. Podle informací, které slyšíme z rzných     cel lnek »