Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.
Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.

ARCHIV AKTUALIT

Ronk 2020

23.12.2020   |  

Vnon a novoron pozdrav Tome Krle

Váené dámy a pánové, milí hokejoví pátelé,

koní rok, jaký nepamatujeme. Rok, jeho významnou ást poznamenala omezení a v nkterých obdobích i perušení sportovní innosti. Díve bych nikdy nevil, e     cel lnek »

21.12.2020   |  

Informace pro rodie a hre k situaci na ZS k 17.12.

HC Hlinsko - vzhledem k aktuální situaci dle rozhodnutí vlády je od 18.12. opt zakázán sport v uzavených prostorách a tak po 14 dnech trénink o deseti úastnících musíme toto rozhodnutí respektovat a se nám líbí i ne. Všichni     cel lnek »

17.12.2020   |  

Cvien na doma-Vyuit mku nejen pro branke

16.12.2020   |  

V ptek se amatrm opt zavou sportovit

PÁTENÍ PECHOD NA TVRTÝ STUPE PES, O KTERÉM V PONDLÍ ROZHODLA VLÁDA, ZNAMENÁ OPTOVNÉ UZAVENÍ VNITNÍCH SPORTOVIŠ A BAZÉN PRO AMATÉRY. PO BEZMÁLA DVOUMSÍNÍM UZAVENÍ SE PITOM OTEVELY TEPRVE 3. PROSINCE. OMEZENÍ SHROMAOVÁNÍ     cel lnek »

14.12.2020   |  

Trninky zkladny obnoveny - skupiny max po 10 osobch

HC Hlinsko . tréninky základny jsou obnoveny (doufáme, e co nejdéle). Po sobotní schzce rodi s trenéry, byla pedstavena monost trénování po skupinkách, tak aby poet sploval naíení vlády pro sport ve vnitních sportovištích a to max.     cel lnek »

13.12.2020   |  

Cvien na doma-Dribling a svaina s Tomem Noskem

12.12.2020   |  

Mui po dlouh pauze opt na led.

Hlinsko - dnes absolvoval po tém dvoumsíní nucené pauze první trénink na led A tým mu. Na trénink se dostavilo všech deset hrá. Trénovat v deseti má k normálu daleko, ale na hráích byla vidt chu sportovat a pipravovat se na pokraování     cel lnek »

5.12.2020   |   mui

Trninkov reim mui

Treninky mu zaínají 8.12

Tréninkový reim dle opatení  vlády ke Covid 19         cel lnek »

5.12.2020   |   mui

Trninkov reim mui od 8.12.

Tréninkový reim dle opatení  vlády ke Covid 19      
    cel lnek »

3.12.2020   |   mui

Konen meme sportovat i kdy s omezenm od 7.12. zanme

Od pondlí 7.12. zahájí hlinetí hokejisté 🏒🐴🏒 po tém dvoumsíní pauze konen pípravu na led. Trénink bude probíhat po skupinách dle rozhodnutí vlády pro sport ve vnitních prostorách tzn. max.10 osob.     cel lnek »

2.12.2020   |   mui

Cvien na doma-Jednotlivci i dvojice s tenisky

30.11.2020   |   mui

Kdy bude nvrat k trninkm i zpasm, formln ano, ale v roukch?.

AMATÉRŠTÍ SPORTOVCI VETN DTÍ A MLÁDEE VYHLÍELI ROZVOLNNÍ NASTAVENÝCH OPATENÍ A DOUFALI V NÁVRAT K ZÁPASM, NEBO ASPO DSTOJNÉMU TRÉNINKU. SPOUSTA Z NICH DOUFALA MARN, A TO I HOKEJISTÉ.

eská republika pejde od tvrtka 3. prosince     cel lnek »

29.11.2020   |   mui

ONLINE TDEN HOKEJE

 

Dovolujeme si vás informovat o rozhodnutí zrušit kvli aktuální situaci a prodlouení vládních opatení v souvislosti se šíením nákazy nemoci Covid-19 akci Týden hokeje, která byla plánována na 23. – 29. 11. 2020.     cel lnek »

29.11.2020   |   mui

Webin pro rodie malch hokejist 29.11. na Online Poj hrt hokej

V  rámci alternativního online Týdne hokeje budou web a sociální sít projektu Poj hrát hokej vnovány od 23. do 29. listopadu kadý den vdy jednomu tématu souvisejícímu s dtským a mládenickým hokejem. Program, zahrnující napíklad     cel lnek »

29.11.2020   |   mui

Cvien na doma-Discgolf a fotbalgolf s Ondejem Kaem

13.11.2020   |   mui

Cvien na doma-Rozcvika s Tomem Noskem

10.11.2020   |   mui

Cvien na doma-Cvien pro branke

10.11.2020   |   mui

Nvrat ke sportovn innosti po onemocnn COVID 19

Návrat ke sportovní innosti po onemocnní COVID-19

eský olympijský výbor zveejnil materiál skupiny odborník eské spolenosti pro tlovýchovné lékaství, shrnující doporuený postup pro návrat ke sportovní innosti     cel lnek »

8.11.2020   |   mui

Cvien na doma-Komplexn cvien s hokejkou

1.11.2020   |   mui

Cvien na doma-Na farm s Liborem Hjkem II

26.10.2020   |   mui

Cvien na doma-Na farm s Liborem Hjkem

22.10.2020   |   mui

Vkladov stanovisko NSA k opatenm platnm od 22. 10.

Národní sportovní agentura zveejnila výklad aktuálního vládního usnesení z 21. 10. 2020, které upravuje mimo jiné pravidla pro sportovní innost platná od tvrtka 22. 10. 2020.

Vyplývá z nj, e tréninky profesionálních     cel lnek »

19.10.2020   |   mui

Cvien na doma-cvien pro branke

15.10.2020   |   mui

Vzva Filipa Pena mladm hokejistm a hokejistkm

15.10.2020   |   mui

#HokejDoma: Trnuj jako hri NHL

13.10.2020   |   mui

Cvien na doma-Ondej a David Kae

13.10.2020   |   mui

Cvien na doma-Cvien pro branke

13.10.2020   |   mui

Cvien na doma-Trnuj jako hri NHL - 22 cvik Radko Gudase

12.10.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Vysok vhra s Chrudim

I bez divák, se naši hrái zakousli do soupee a rozstíleli je vysokým potem gól. Všichni si zaslouí pochvalu

    cel lnek »

11.10.2020   |   mlad ci

Co ns ek od pondl? Doufejme jen doasn peruen sout.

H C  H  l i n s k o - z naízení vlády R vzhledem k situaci s pandemií COVID 19 - je sport  od 12..10.2020 v uzavených prostorách zakázán - do odvolání.  Je jasné, e toto rozhodnutí budeme respektovat. Nicmén sport do 20 osob je ve venkovních     cel lnek »

11.10.2020   |   star ci

Star ci-Prohra s Chrudim

V derby utkání se v první tetin trefovali do erného pouze hosté.Domácí sice ve druhé ásti hry sníili na na 3-4,ale pi dvojnásobném oslabení dvakrát inkasovali.Tetí tetina vyznla jednoznan pro hráe z Chrudimi,kteí zaslouen     cel lnek »

11.10.2020   |   mui

V Litomyli se nakonec radovali domc.

L i t o m y š l  -  v posledním utkání ped perušením soutí kvli pandemii se více dailo v koncovce domácím. Hlinetí dreli jednogólové vedení a do 39 minuty. Nepromnili jsme šance, nastelili 2 tye místo branek, domácí     cel lnek »

10.10.2020   |   mui

Kdo je Jarda Jelnek ? Profk, kter um pardn fotky!

HC Hlinsko - zajímá Vás kdo na kvalitní  profi fotografii  pravideln zachytne naše sportovní výkony? Ji více ne dv sezony spolupracují Horses s Jardou Jelínkem z nedalekého Holetína . Jeho kvalitní snímky z utkání našeho     cel lnek »

7.10.2020   |   mui

O vhe nad Skli rozhodli Horses v prvn tetin.

H l i n s k o -  úspšný vstup do utkání rozhodl o výsledku dnešního utkání se Sklái.

Ji ve 2 minut otevel skóre T. Hudec pohotovou stelou od modré áry po pihrávce D. Králika 1:0. Horses mli díky rychlé     cel lnek »

5.10.2020   |   mui

Steden utkn mu bude bez ptomnosti divk.

V souvislosti s usnesením vlády eské republiky ze dne 30. záí 2020 . 958 o pijetí krizového opatení sdlujeme, e další  domácí hokejové zápasy HC Hlinsko budou organizovány a pouze pro hráe a osoby nezbytné     cel lnek »

5.10.2020   |   mui

Krizov opaten -omezen vstupu fanouk a rodi na utkn a trninky

V souvislosti s usnesením vlády eské republiky ze dne 30. záí 2020 . 958 o pijetí krizového opatení sdlujeme, e další domácí hokejové zápasy HC Hlinsko budou bez divák. Prbh utkání mu mete sledovat na     cel lnek »

4.10.2020   |   mui

Z esk Tebov bez bod.

e s k á   T e b o v á - dobrý zaátek, píliš mnoho  chyb v druhé ásti  a vyrovaná tetí tetina. 

Domácí rozehráli utkání dobe, ale v hlinecké brance podrel spoluhráe spolehlivými     cel lnek »

4.10.2020   |   star ci

Star ci-Vysok prohra v esk Tebov

Do poloviny utkání dreli hosté nerozhodný stav.Poté domácí vstelili rychlé branky a pipsali si zaslouené vítzství.

    cel lnek »

4.10.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Utkn v tempu

Naši chlapci vstoupili do utkání velmi svin, bohuel nás rozhodí poslal hned v 2. minut do tí hrá a nevypadalo to s námi moc dobe. Oslabení jsme nakonec zvládli a poté jsme zaali dobe bruslit a dostávali jsme se do rychlých protiútok ze kterých     cel lnek »

3.10.2020   |   junioi

Junioi-Debakl s eskou Tebovou

Hlinetí podali stejn špatný výkon jako v pátek s Litomyšlí a utkání bylo opt jednoznanou záleitostí hostujícího celku.

    cel lnek »

3.10.2020   |   star ci

Star ci-Debakl s Dynamem

Po vcelku vyrovnané první tetin hosté na zaátku druhé ásti hry domácím vstelili rychlé branky a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

3.10.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Prohra s Dynamem

Se soupeem s Pardubic jsme se snaili dret krok, bohuel jsme dostali zbytené góly a na druhou stranu jsme nepromnili vyloené šance. I pesto, e jsme dostali 8 gól, není to špatný výsledek.

    cel lnek »

2.10.2020   |   mlad ci

Soute ppravek 2- 4 td vetn z dvodu vyhlen nouzovho stavu zrueny!

Váení kolegové,

z rozhodnutí prezidenta eského hokeje JUDr. Tomáše Krále v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou eské republiky týkající se pandemie onemocnní COVID-19 se s okamitou     cel lnek »

2.10.2020   |   junioi

Junioi-Dohrvka 1.kola pro Litomyl

Po celé utkání byli hosté lepší a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

30.9.2020   |   mui

Ve vyrovnanm utkn se nakonec radovali host.

H l i n s k o -  po nerozhodném stavu po dvou tetinách hosté odskoili o jednu branku. Domácí usilovali o vyrovnání v power- play, ale soupe vyrovnání nepipustil a navíc rozhodl brankou do prázdné brány v 59 minut.

Hlinetí     cel lnek »

30.9.2020   |   mui

Startuje nbor novch Konk!

 

RODIE POZOR! POKUD máte zájem aby vaše dít sportovalo tak, TE JE K TOMU TA NEJLEPŠÍ MONOST! POJ HRÁT HOKEJ MEZI NÁS! nábor hokejist.

 

27.9.2020   |   mui

Vhra Horses v prodlouen, ton hokej, pro divka parda.

H l i n s k o -  na úvod sezony rychlý hokej s adou zvrat. Hlinetí  Kon srovnali skóre v power - play v 59 minut - výhru za dva body dotáhli do konce ve 3 minut prodlouení.

Úvodní     cel lnek »

26.9.2020   |   mui

Ztra Horses doma proti Chocni. Co novho v tmu?

A - tým ukonil pípravu ve stedu v Novém Bydov a na pátením tréninku se pipravoval na nedlní utkání. Hrái se sešli na soustední na led v posledním týdnu v srpnu a pak následovaly tréninky na ledové     cel lnek »

24.9.2020   |   mui

V nedli zahajuje sout Krajsk ligy mu - pivtme Choce

    cel lnek »

24.9.2020   |   mui

Zvren ppravn utkn sehrli Horses v Novm Bydov

Nový Bydov - k poslednímu pípravnému utkání cestovali Horses do Nového Bydova, tedy celku, který v minulé sezon vyhrál sout Královéhradeckého kraje. Sestava nebyla kompletní, pesto jsme s domácím celkem dreli dv tetiny krok , stelecky     cel lnek »

24.9.2020   |   mui

Fanouci v Hlinsku mohou na hokej, sezen dme dohromady.....

HOKEJ V HLINSKU BUDE I PRO FANOUŠKY !!

 

Dle rozhodnutí ministra zdravotnictví R - Romana Prymuly je pi sportovních akcích v halách omezen poet fanoušk na 1 000, piem jsou povolena jen a pouze místa k sezení.

 

    cel lnek »

21.9.2020   |   mui

Mui HC Hlinsko vyhrli v Jaromi.

J a r o m - ve tetím se série 4 píravných utkání ped zahájemním sezony zvítzili Horses tentokrát v Jaromi. V oteveném souboji domácí stále dohánli jednobrankové vedení Horses.  V závrené tetin hlinetí     cel lnek »

21.9.2020   |   junioi

Junioi-Vstup do sezony se nepovedl, prohra v Chotboi.

Vstup do sezony se hostm nepovedl, kdy domácí byli ve všech smrech lepší a zaslouen zvítzili.Píští utkání sehrají hlinetí junioi na led Nového Bydova. 

    cel lnek »

16.9.2020   |   junioi

Ve druhm ppravnm utkn zvtzili hlinet Kon.

H l i n s k o - ve druhém pípravném utkání domácí tým hlineckých Koní  oplatil prohru v Moravské Tebové a zaslouen zvítzil. Pochvala patí obma hlineckám gólmanm  . Stelecky se prosadili M. Zdrail, J. Hron, T.Bíza,     cel lnek »

13.9.2020   |   star ci

Star ci-Vhra v Moravsk Tebov.

Do prvního mistrovského utkání nové sezony vstoupili hosté aktivn,dobe bruslili a dokázali vyuít svoje šance,Odmnou jim je první výhra,kdy pochvalu si zaslouí celý tým.

    cel lnek »

11.9.2020   |   star ci

Ppravn utkn . 2 se Slovanem M. Tebov

    cel lnek »

11.9.2020   |   mui

Prvn ppravn utkn odehraje A tm dnes M. Tebov

A tým dnes zajídí k prvnímu utkání do Moravské Tebové. Pvodn zrušené utkání se odehraje píští stedu 16.9. od 18:30 v Hlinsku

Pedpodkádaná sestava: Kekula, Sodomka -  Fink, Lenoch, Vácha,Brázda, Bouška     cel lnek »

5.9.2020   |   mui

Pten utkn se Slovanem odloeno.

Pátení utkání bylo bohuel z dvodu marodky soupee odloeno. Jednáme o náhradním termínu.

    cel lnek »

4.9.2020   |   mui

Dnes v 18:30 na hokej- prvn ppravn utkn proti Slovanu nastoup i nov posila Petr slava

 HC Hlinsko -  v prvním pípravném utkání zmí síly domácí Kon proti silnému soupei, loský finalista soute Slovan M. Tebová staví jist znovu silný tým.  Domácí tým rovn prošel adou zmn a dnes vyzkouší     cel lnek »

1.9.2020   |   mui

Zemel Milo ha (61), uznvan kou m do hokejovho nebe

 

Miloš íha u není mezi námi. Nkdejší kou eské reprezentace byl v posledních dnech hospitalizovaný v praském Institutu klinické a experimentální medicíny,     cel lnek »

31.8.2020   |   mui

Prvn ppravn utkn mui .

    cel lnek »

30.8.2020   |   mui

Horses Hockey Camp 2020 byl zakonen vkendovmi zpasy

HHC - letošní spolený kemp byl završen pípravnými utkáními proti mládenickým týmm HC Lokomotiva eská Tebová. Své utkání sehrály  týmy starších ák, mladších ák, roníku     cel lnek »

30.8.2020   |   mui

Ochrann opaten pro utkn na zimnm stadionu

HLINETÍ HOKEJISTÉ SE V RÁMCI PÍPRAVY NA NOVOU SEZÓNU PEDSTAVÍ  NA DOMÁCÍM LED A POPRVÉ JI TENTO  PÁTEK  PROTI SLOVANU MORAVSKÁ TEBOVÁ (FINALISTA LOSKÉHO RONÍKU KRAJSKÉ LIGY). S OHLEDEM NA HYGIENICKÁ OPATENÍ     cel lnek »

28.8.2020   |   mui

Horses Hockey Camp 2020 5.den

Horses Hokej Kemp - den 5. stále to všechny baví. Vera trochu únava a tké vstávání, ale dnes jedou všichni opt naplno. Dnešním dnem koní nároný 5 ti denní cyklus, kdy si kluci opravdu mákli... kadý den 2x led, 2x suchá píprava     cel lnek »

25.8.2020   |   mui

Horses Hockey Camp 2020 skupina A ronk 2014-2012

HHC 2020 -  na klubovém kempu jsou hrái rozdlení dle vku do 4 skupin. Nejmladší kategorie se pipravují pod vedením trenér Filipa Chaloupky, Milana Minaíka, Jií J.Jirkovského a šéftrenéra Dušana Schwenfurtera. Kluci i v druhém dni     cel lnek »

25.8.2020   |   mui

Horses Hockey Camp 2020 skupina B ronk 2011-2010

HHC 2020 -  na klubovém kempu jsou hrái rozdlení dle vku do 4 skupin. Skupinu B roník 2011 a 2010 vedou trenei Michal Votava, Standa Paseka, Robin Kopiva . Kluci se v druhém dni 7 denního soustední piln pipravují v jejich celodenním programu, kde absolvují     cel lnek »

25.8.2020   |   mui

Horses Hockey Camp 2020 skupina C- ronk 2009-2008

HHC 2020 -  na klubovém kempu jsou hrái rozdlení dle vku do 4 skupin. Skupina mladších ák se na ákovskou ligu pipravuje pod vedením trenér Lukáše Kunze a Tomáše Tichého. Kluci i v druhém dni 7 denního soustední     cel lnek »

25.8.2020   |   mui

Horses Hockey Camp 2020 skupina D star ci

HHC 2020 -  na klubovém kempu jsou hrái rozdlení dle vku do 4 skupin. Nejstarší kategorii hrá (starší áci a ást dorostu) vedou trenéi Marek Brebera, Jan Novák,  s šéftrenérem Dušanem Schwenfurterem. Kluci i v     cel lnek »

24.8.2020   |   mui

Letn hokejov kemp - startuje 24.8.

HC Hlinsko - tak jako pedchozích letech pipravuje klub spolen s trenéry letní kemp na led. Tentokrát je novinkou i monost celodenní pípravy spolen s kamarády. V podstat jako na letním táboe, jen s tím, e dti pivedete ráno na zimní stadion a v odpoledních     cel lnek »

18.8.2020   |   mui

Program ppravy A tmu Horses

V pondlí 24 srpna absolvují první trénink na led hokejisté hlineckého áka. Na zaátku pípravy eká hlinecké "Kon" pod vedením hlavního trenéra Petra Janaíka série 4 trénink v posledním srpnovém týdnu.

Krom     cel lnek »

10.8.2020   |   mui

Rozpis trnink - letn hokejov kemp HC Hlinsko

    cel lnek »

10.8.2020   |   mui

Rozlosovn zkladn sti krajsk ligy mu - startujeme proti Chocni

Rozpis 1. kola základní ásti - tým mu odstartuje letošní roník KLM v nedli 27. záí na domácím led ov 17:30 zápasem s ambiciózní Chocní. Výhodu domácího prostedí bude mít i  v následujícím     cel lnek »

9.8.2020   |   mui

Kemp HC Hlinsko - hrada kemp na led 2020

ádáme rodie, kteí dosud neuhradili ástky dle pihlášek na kemp, aby tak uinili v tomto týdnu  k rukám vedoucích drustev - I.Dalecké, A.Rottové, Z. Navrátilové proti píjmovému dokladu, který lze pípadn uplatnit u pojišoven.

    cel lnek »

4.8.2020   |   mui

8.8. Pardubick kraj slav 20 let - pozvnka na autogramidu Dynama a bude i hokejov stelnice

POZVÁNKA - náš klub byl osloven vedením Dynama Pardubice s pozvánkou na spolupartnerství na této akci. Chtli bychom tak pozvat píznivce hokeje a také hráe mládenických tým HC Hlinsko na autogramiádu hrá Dynama a talk-show,  také     cel lnek »

2.8.2020   |   mui

Druh st letn ppravy zan 11.srpna 2020

Letní píprava pro mladší a starší áky pokrauje druhou ástí. Hrái se sejdou v úterý 11.8.2020 na zimním stadionu.TJ zaíná v 17.30 hodin.Délka TJ je cca 60 minut.Sraz je 15 minut ped TJ.

    cel lnek »

10.7.2020   |   mui

Letn kemp na led- uzvrka phlek.

HC Hlinsko - k 30.6. máme zaevidováno více ne 80 pihlášek na letní kemp na led. S jistotou meme sdlit, e se bude konat krom tradiní i nová varianta a to celodenní verze o kterou má zájem vtšina pihlášených.

    cel lnek »

28.6.2020   |   mui

Cvien na doma-Pprava Davida Pastrka

28.6.2020   |   mui

Cvien na doma-Martinov Neas a Kaut - Tenis

14.6.2020   |   mui

Cvien na doma-David Kmpf - WORKOUTOV HIT

14.6.2020   |   mui

Cvien na doma-David Kmpf - WORKOUTOV HIT II

14.6.2020   |   mui

Cvien na doma-David Kmpf - ZKLADN GYMNASTIKA HOKEJISTY

7.6.2020   |   mui

Cvien na doma-Zkladn gymnastika hokejisty

1.6.2020   |   mui

Matj Trgner odchz na ron hostovn do HC Energie Karlovy Vary

HC Hlinsko - na roní hostování do HC Energie Karlovy Vary odchází hlinecký odchovanec Matj Trögner, kde si zahraje extraligu dorostu. V minulé sezon hostoval v týmu Drak v Šumperku odkud si jej vybrali západoeští Energetici. Matjovi pejeme hodn štstí     cel lnek »

25.5.2020   |   mui

Cvien na doma-Workoutov hit s Davidem Kampfem

21.5.2020   |   mui

Such pprava mldee zaala - konen spolen.

Píprava - všechny kategorie mládee zahájily spolenou pípravu, nkteí ve venkovních prostorách, další ve skupinách na zimním stadionu a pilehlém okolí a také ve sportovním areálu v Holetín.

    cel lnek »

21.5.2020   |   mui

Cvien na doma-Aktivity v lese s Filipem Hronkem

18.5.2020   |   mui

Cvien na doma-Cvien pro branke,odrazov cvien,koordinan ebk

14.5.2020   |   mui

Konci zanme !!!

Letní píprava na novou sezonu zaíná pro mladší a starší áky souasn.Hrái se budou pravideln scházet kadé úterý a tvrtek na zimním stadionu.Zaátky TJ budou vdy od 17.30 hodin.Délka TJ bude 60 minut.Sraz 10 minut ped zimní     cel lnek »

11.5.2020   |   mui

#HokejDoma: Ve tetm dle natrnujete koordinaci, zrunost a vbunost

V minulém díle seriálu #HokejDoma: Jak trénovat s dtmi jsme vám ukázali, jaké cviky mete doma zkoušet s míem. I ve tetím díle budete mí u jednoho cviku potebovat, ale pedevším se pipravte na to, e si bhem tetího spoleného tréninku     cel lnek »

10.5.2020   |   mui

Cvien na doma-Devn tye s Filipem Chytilem

10.5.2020   |   mui

Letn pprava na novou sezonu zan 19.kvtna!

Letní píprava na novou sezonu zaíná pro mladší a starší áky souasn.Hrái se budou pravideln scházet kadé úterý a tvrtek na zimním stadionu.Zaátky TJ budou vdy od 17.30 hodin.Délka TJ bude 60 minut.Sraz 10 minut ped zimní     cel lnek »

27.4.2020   |   mui

Cvien na doma-Cvien s mi ve dvojicch s Filipem Zadinou

20.4.2020   |   mui

Cvien na doma-Dovednosti s mi s Filipem Zadinou

5.4.2020   |   mui

Cvien na doma-pro hre,rodie i trenry

V dob nouzového stavu pipravilo HC Hlinsko ve spolupráci s SLH pro hráe na kadý týden sadu cviení.

Cviení . 1 - Bestie: https://www.youtube.com/watch?v=qhFpu3sKnL4&feature=emb_logo

Cviení     cel lnek »

1.4.2020   |   mui

Jak s dtmi trnovat doma ve stvajc dob- pro hre 4-10 let

V této nelehké dob, kdy jsme doma zavení, pipravujeme, jakým zpsobem budeme pes trenéry HC Hlinsko psobit na naše hráe mládenických vkových kategorií.

Chceme dtem i rodim zatraktivnit tuto tkou dobu a zárove všem dávat impulsy     cel lnek »

22.3.2020   |   mui

STK urila poad KLM sezona 2019/2020

Pardubice - výkonný výbor schválil dle návrhu STK poadí soute mu:

dlené 1. místo  Chrudim / Moravská Tebová

dlené 3. místo  Choce / Chotbo

5-8 místo - nebylo na základ výsledk stanoveno  eská     cel lnek »

21.3.2020   |   mui

Pedasn konec sezony.

Na základ rozhodnutí vlády R a vyhlášení stavu nouze je od 13.3. 6:00 hod provoz zimního stadionu ukonen vetn všech soutí mládee i dosplých a rovn tak trénink.

    cel lnek »

11.3.2020   |   mui

Brusledn pro veejnost zrueno.

    cel lnek »

11.3.2020   |   mui

Bruslen pro veejnost zrueno.

Všechna plánovaná BRUSLENÍ PRO VEEJNOST na zimním stadionu msta Hlinska jsou vzhledem k situaci s epidemií Koronaviru a naízení vlády do odvolání

ZRUŠENA.

    cel lnek »

10.3.2020   |   mui

Nai konci na turnaji Plamnek Cupu ve ru n/S.

Plamínek Cup -  naše nejmladší hokejové nadje se zúastnili svého druhého turnaje v letošní sezón. Zamíili jsme do blízkého áru nad Sázavou, který díky pravidelným pondlním zápasm dobe známe.     cel lnek »

9.3.2020   |   junioi

Junioi-Tsn vhra v Moravsk Tebov

První tetina se hrála ve vlaném tempu.Po pestávce hosté pidali a strhli vývoj utkání na svoji stranu.

V poslední ásti hry se domácí hrái snaili vyrovnat,ale pozorn bránící hostující mustvo výhru uhájilo.

Zajímavostí     cel lnek »

8.3.2020   |   mui

PVM - z Litomyle jedeme s ostudou.

L i t o m y š l  - v  utkání o umístní v poháru V. Martince  odehráli hlinetí  opticky více asu ve tetin domácích, ale pesto si odvezli poádný výprask.

Ji z první stely domácích padla branka.     cel lnek »

7.3.2020   |   mui

10. ronk MATULA CUP 2020 ppravka r.2010

 MATULA CUP - pípravky roník 2010 -   na 7. bezna  zorganizoval trenérský tým trenér mládee pod vedením trenéra mládee D.Schweinfurtera vícesportovní turnaj na sportovištích msta Hlinska. Turnaj v     cel lnek »

3.3.2020   |   mui

Do finle o Pohr V. Martince postupuje Svtl n/S.

Svtlá n/S -  je rozhodnuto do finále Poháru Vl. Martince postupuje tým sklá. Hlinetí chtli sérii vyrovnat a vrátit ji ješt na domácí led, to se bohuel nepodailo.

V první tetin mli více ze hry Horses, ji v první minut ml brejk     cel lnek »

2.3.2020   |   junioi

Junioi-Tsn vhra v Opon

Hlinetí vstoupili do utkání vlan a po celou první tetinu byli horším celkem.Po drazné domluv trenér v kabin se hosté zlepšili,ale výkon ml do ideálu hodn daleko.

Pojišovací branka padla do prázdné branky tsn ped     cel lnek »

2.3.2020   |   star ci

Star ci-Prohra s Lankrounem

Po vcelku vyrovnané první tetin a vyrovnání na zaátku druhé ásti hry se utkání stalo jednoznanou záleitostí hostujícího celku.

    cel lnek »

2.3.2020   |   star ci

Star ci-Vborn vkon v Moravsk Tebov

Do druhého utkání víkendu vstoupili hlinetí aktivn a od zaátku utkání šli za vítzstvím.I kdy v utkání prohrávali,tak se nevzdali a dovedli utkání do vítzného konce.

Pochvalu zaslouí všichni hrái.

    cel lnek »

1.3.2020   |   mui

Svtl otoila vvoj srie - Hlinsko mus odvracet mebol.

Hlinsko - dleité utkání na domácím led hlinetí nezvládli. Sklái otoili vývoj semifinálové série o Pohár Vladimíra Martince ve svj prospch. Stav série je 1:2 a v úterý mohou rozhodnout . Horses mohou sérii vyrovnat     cel lnek »

26.2.2020   |   mui

Ve druhm utkn semifinle PVM domc uhjili tsn vtzstv

Svtlá n/S -  špatný zaátek hostí, prakticky stejný jako v domácím utkání. Pak se ji utkání tce dohání navíc pokud je ješt udleno 14 trest.

V utkání si pipsal první ostrý start  v brance     cel lnek »

24.2.2020   |   junioi

Junioi-Zaslouen vhra v Tebechovicch

K utkání se soupeem z královehradeckého kraje odjeli hlinetí pouze s jedenácti hrái.

Píleitost dostali dorostenci a po zranní se vrátil do sestavy Mirek Adámek.

Od zaátku utkání byli hosté lepším     cel lnek »

24.2.2020   |   junioi

Pozvnka - 17. dubna na hotelu Styl

HC Hlinsko poádá v pátek 17.dubna pro rodie sportovc a  píznivce klubu na hotelu Styl spoleenské posezení s hudbou.. Vstup s platnou vstupenkou.

    cel lnek »

23.2.2020   |   mui

Utkn se patnm zatkem,ale nakonec s dobrm koncem.

Hlinsko - Pohár Vladimira Martince - stav série 1:0.  Po tragické první tetin se domácí v prvním utkání se Sklái vas vzpamatovali a po tké bitv otoili utkání ve kterém prohrávali ji 0:3 do vítzného konce.

 

Ji     cel lnek »

18.2.2020   |   mui

Pozvnka na hokej -nedle 23.2. 17:30 - soupeem Hlinska v Pohrov souti je v semifinle Svtl n/S

Pohár Vl. Martince - po pekvapivém vyazení týmu eské Tebové je rozhodnuto o dalších soupeích hlineckých Horses. Je to tým Svtlé n/S. V nedli 23.2. od 17:30 probhne utkání . 1 na domácím led, ve stedu zajídíme     cel lnek »

17.2.2020   |   junioi

Junioi-Vhra s Oponem

O výsledku utkání se rozhodlo ji v první tetin,kdy domácí pedvedli nkolik povedených akcí a zakonili je brankou.Poté se utkání pouze dohrávalo.Stínem utkání je zranní domácího hráe Petra Floriána,který     cel lnek »

10.2.2020   |   mui

Ze tvrtfinlovho souboje postupuje Chrudim.

Play - off  3 utkání série - cílem hlineckých bylo vrátit sérii zpt na domácí led. I pes vyrovnaný souboj  však nakonec do semifinále postupuje soupe. 

Jako vdy v celé sérii ml lepší vstup do utkání     cel lnek »

10.2.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Zbyten prohra

Zápas s Oponem jsme zaali v rychlém tempu, kdy jsme bruslili, napadali a soupee k niemu nepustili. Po dvou tetinách jsme vedli 5 : 2. Bohuel vstup do tetí tetiny byl hodn vlaný, soupe toho vyuil, dal nám 7 gól a zaslouen vyhrál.

    cel lnek »

10.2.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Steleck hody

Do zápasu jsme vstoupili s nasazením vyhrát. Soupee jsme k niemu nepustili a po krásných gólových akcích jsme skórovali a zaslouen vyhráli.

    cel lnek »

10.2.2020   |   junioi

Junioi-Utrpen vtzstv s Moravskou Tebovou

Prvních deset minut hráli domácí pkný hokej plný pohybu,nahrávek a kombinaních akcí a ujali se vedení 2:0.Poté domácí pestali bruslit a hosté toho patin vyuili.

Do konce utkání byl stav utkání na vákách     cel lnek »

10.2.2020   |   star ci

Star ci-Prohra v Opon

Domácí hrái byli po celé utkání mírn lepším celkem a po zásluze vyhráli.Hlineckým se nejlépe povedla poslední tetina,kdy hráli pkný hokej a i pes nepíznivý vývoj bojovali.

    cel lnek »

10.2.2020   |   star ci

Star ci-Vhra s Rychnovem nad Knnou

Do utkání vstoupili hlinetí áci vlan a od zaátku tahali za kratší konec.V utkání vedli hosté ješt ti minuty ped koncem 5:6,ale domácí drtivým tlakem otoili výsledek utkání na svoji stranu.

Ob utkání odehrála     cel lnek »

9.2.2020   |   star ci

Bruslen pro veejnost o jarnch przdninch

    cel lnek »

5.2.2020   |   mui

2.utkn tvrtfinle rozhodli host v poslednch minutch utkn

P l a y  -  o f f  -   v druhém utkání tvrtfinále play-off  se nakonec radovali hosté, nicmén po hokejové bitv. Hosté je ujali vedení ve 24 minut brankou Cvrka 0:1. Na obou stranách byly šance a hrál se rychlý hokej. Horses dlouho     cel lnek »

3.2.2020   |   star ci

Star ci-Pestelka v Novm Mst

Utkání v Novém Mst se promnilo v divokou pestelku.K vidní byly pkné hokejové akce na obou stranách,ale domácí byli produktivnjší a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

3.2.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Vhra se Spartakem

Se soupeem ze spodních pater tabulky jsme chtli hrát pkný hokej, ale bohuel tomu tak nebylo. Naši hrái v prvních dvou tetinách nebruslili, nebojovali a mysleli si, e nám domácí tým dá výhru zadarmo. Ve tetí tetin se naše hra zlepšila     cel lnek »

2.2.2020   |   mlad ci

Akce ke 100 letmu vro hokeje v Hlinsku pivedla na stadion vce ne 1100 divk

100 let hokeje v Hlinsku -  sobotní odpoledne a podveer patil píznivcm hokeje. Hlavní akcí bylo utkání týmu legend HC Dynamo Pardubice s týmem hlineckých m, která na tribuny pilákala více ne 1100 divák, nicmén     cel lnek »

29.1.2020   |   mui

Play-off tvrtfinle - derby Hlinsko - Chrudim

tvrtfinále play - off - a poslední kolo rozhodlo o dvojicích. Soupee Horses mohl ješt zmnit zápas  Chocn se suverénem tabulky eskou Tebovou. V pípad prohry Chocn by poadí v tabulce pisoudilo hlineckým tohoto soupee. V Chocni se hrála vyrovnaná     cel lnek »

29.1.2020   |   mui

tvrtfinle PLAY - OFF to je derby Chrudim - Hlinsko !

PLAY - OFF -  a máme tu derby ! Po základní ásti soute se na 4. míst se 44 body umístila Chrudim a na 5. míst se 41 body Hlinsko. V základní ásti, ve které se tito soupei utkali celkem 3x,z toho 2x zvítzila Chrudim a 1x Hlinsko. Série     cel lnek »

27.1.2020   |   mui

100 let hokeje v Hlinsku - pozvnka - pijede Dynamo

1 0 0  l e t  h o k e j e  v  H l i n s k u  -   HC Hlinsko oslaví 100 let od vzniku klubu v roce 1920. První utkání tehdy sehrál domácí     cel lnek »

27.1.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Vtzstv v Chocni

Zápas v Chocni jsme kontrolovali od zaátku a do konce a zaslouen jsme vyhráli.

    cel lnek »

27.1.2020   |   junioi

Junioi-Zaslouen vhra Novho Bydova

V dleitém utkání byli domácí lepším celkem a  zaslouen zvítzili.Hostujícímu celku chybla vtší vle po vítzství a nkolik hrá základní sestavy,co se projevilo na výsledku.

    cel lnek »

27.1.2020   |   star ci

Star ci- Dobr vkon v Chocni

 

Po vyrovnané první tetin se o vítzství rozhodlo na konci druhé ásti hry,kdy domácí vstelili druhou branku pouhou vteinu ped koncem tetiny.

V poslední tetin se hosté snaili vyrovnat,ale branka domácích byla zakletá     cel lnek »

25.1.2020   |   star ci

Sobota 1.2. Program 100 let hokeje v Hlinsku

1 0 0  l e t  h o k e j e  v  H l i n s k u  -   HC Hlinsko oslaví 100 let od vzniku klubu v roce 1920. První utkání tehdy sehrál domácí celek 15.2. proti BK Nmecký Brod.  V sobotu 1.února se píznivci hokeje mohou tšit     cel lnek »

24.1.2020   |   star ci

TDEN HOKEJE ve fotogalerii

TÝDEN HOKEJE V HLINSKU - dkujeme všem rodim, e pivedli dti na tuto skvlou akci. víme, e jsme si to všichni uili. Pro zájemce ve výuce bruslení se mete pihlásit v týmu ZÁKLADNA u pítomného trenéra,   trénujeme kadou stedu od 16:30     cel lnek »

22.1.2020   |   mui

Favorit utkn potvrdil sv kvality.

Moravská Tebová - v utkání rozhodla vtší chu domácích po výhe, po dvou tetinách vedli 4:0. Slovan vyuil dv pesilovky z celkových devíti, hosté tolik píleitostí nemli. Hlinsko zlepšilo herní projev a v závrené     cel lnek »

20.1.2020   |   mui

Hlinet Kon konen zabrali a vybojovali vhru v prodlouen.

H l i n s k o -  do Olšinek  pijel tým Chotboe nabuzený jednoznanou výhrou nad silnou M. Tebovou, zatímco domácí tým po sérii tech proher nebyl rozhodn v herní pohod. Pestoe výkon všech nebyl optimální ,dokázali domácí     cel lnek »

20.1.2020   |   junioi

Junioi-Vysok vhra nad Tebechovicemi

Domácí byli po celé utkání lepším celkem a jednoznan zvítzili,kdy pedvedli nkolik pohledných akcí.

V pátek zajídí hlinetí junioi na horký led do Nového Bydova.

    cel lnek »

20.1.2020   |   star ci

Star ci-Vysok prohra v Novm Bydov

Hlinetí odjeli k utkání pouze s jedenácti hrái a jedním brankaem.Utkání bylo do poloviny vyrovnané.

Od plky druhé tetiny byli domácí lepší a zaslouen zvítzili,kdy hosté doplatili na astá vylouení.

    cel lnek »

18.1.2020   |   star ci

Akce Tden hokeje v Hlinsku 23.ledna od 16:30 hod.

Pijte ve tvrtek 23. ledna v 16:30 hod na zimní stadion msta Hlinska na akci Týden hokeje

Ve tvrtek 23.ledna v 16:30 hod budou mít všechny dti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinenou monost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. HC     cel lnek »

13.1.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Dleit vhra

Do Chrudimi jsme pijeli nahavení a v oekávání, jestli se nám konen podaí Chrudim porazit. Zápas se odehrával v rychlém tempu, kluci výborn bruslili a napadali soupee. Z toho vyplynuly dobré šance, které jsme dokázali promnit a zaslouen jsme vyhráli.

    cel lnek »

13.1.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Napnav utkn

V zápase, s neznámým soupeem, jsme bohuel u v 5. minut obdreli gól. Poté u naše obrana byla nepropustná a na zaátku druhé tetiny se nám podailo skóre srovnat. Po mnoha šancích, které jsme nepromnili, byl zápas stále     cel lnek »

13.1.2020   |   junioi

Junioi-V derby lep Polika

V utkání o první místo v tabulce o umístní byl k vidní rychlý hokej plný osobních souboj.

Hosté,kteí nastoupili pouze s deseti hrái šli do vedení 0:3.Poté domácí,kterých bylo sedmnáct     cel lnek »

13.1.2020   |   junioi

Junioi-Vhra s Novm Bydovem

V druhém utkání bhem 24 hodin se hrálo vyrovnané utkání,ve kterém byli šastnjší domácí a pipsali si dleité body do tabulky.

V píštím utkání pivítá hlinecká juniorka stejn     cel lnek »

7.1.2020   |   junioi

Junioi-Vtzn v Moravsk Tebov

V prvním utkání roku vyhráli hlinetí junioi po zásluze v Moravské Tebové,kdy domácí byli vyrovnaným soupeem pouze v první tetin.

Od druhé ásti hry byli hosté lepším celkem a svojí pevahu dokázali     cel lnek »

6.1.2020   |   mlad ci

Mlad ci-Steleck hody

Proti hostm z Moravské jsme zaali svin, kdy jsme dokázali promnit gólové šance a první tetinu jsme vyhráli 5:1. Druhá tetina byla vyrovnaná, ale ve tetí tetin jsme náskok navýšili a utkání dotáhli do vítzného konce.

    cel lnek »

5.1.2020   |   mui

Prvn utkn v novm roce s vysokou prohrou.

C h o c e -  po tém msíní pestávce se hostující tým nepotkal s dobrou formou z pevánoního období. V Chocni se podailo vyhrát první tetinu, ale po hrubkách a zranní gólmana T.Gregora se hra hostujícího týmu , kdy     cel lnek »