Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.
Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.

ARCHIV AKTUALIT

Ronk 2019

30.12.2019   |  

PF 2020

    cel lnek »

29.12.2019   |   3. a 4.tdy

Ppravka r.2010 pijela z turnaje v Chotboi se zlatem!

Hrái roníku 2010 našeho klubu HC Hlinsko se zúastnili tradiního vánoního turnaje, který ji po 4 poádal klub HC Chotbo.
Turnaje se zúastnili tradiní soupei HC Chotbo a HC Jiskra Humpolec, dále pak nový úastník HC Zastávka     cel lnek »

29.12.2019   |   mlad ci

Na turnaji v Chotboi zacinkalo mladm km stbro.

Turnaj Chotbo a 2. místo

Dne 27. 12. 2019 jsme se zúastnili turnaje v Chotboi. Hrálo se 2 x 15 minut a nájezdy a bylo moné získat 6 bod ze zápasu. První utkání jsme odehráli s domácím týmem z Chotboe, kdy jsme získali 5 bod. S druhým     cel lnek »

29.12.2019   |   3. a 4.tdy

Ppravka pijela z turnaje v Chotboi se zlatem

    cel lnek »

28.12.2019   |   1. a 2.tdy

Ppravka r. 2012/2013 utkn se rskmi Plamnky.

H l i n s k o - po dohod trénér a vedení tým pípravek v Hlinsku a áru n/S. se uskutenilo tentokrát v Hlinsku  ppravné utkání nejmenších hokejist obou klub. Hlinetí Koníci zmili po dvou soubojích ve áe síly tentokrát     cel lnek »

25.12.2019   |   mui

Seteno podtreno - po 18 kolech KLM - statistiky hr.

Po odehranch 18 kolech soute pinášíme  statistiky hrá  A týmu - HC Hlinsko:

Všech 18 utkání odehráli tito hrái : Petr Beneš, Petr Vlek, Josef Hron ,Roman Sobotka a Jakub Neas

Prbnou tabulku stelc vede: David Pazourek     cel lnek »

23.12.2019   |   junioi

Junioi-V poslednm zpase roku vhra v Opon

Od zaátku utkání byli hosté lepším celkem a zaslouen zvítzili.

Po vánoní pestávce eká hlinecké juniory utkání v Moravské Tebové.

    cel lnek »

16.12.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Nron cesta

Po dlouhé a nároné cest do Rychnova, kdy vtšin hrá bylo špatn z cesty, se to bohuel projevilo i na led. Naši hrái nebyli schopni se pizpsobit tempu soupee a pehráli nás ve všech herních innostech.

    cel lnek »

16.12.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Vhra byla na dosah

Celý zápas jsme byli lepším týmem, bohuel jsme nedokázali navýšit skóre a poslední 2 minuty jsme takticky nezvládli a obdreli gól na 5:4 a hned v záptí na 5:5. Škoda ztráty 1 bodu.

    cel lnek »

14.12.2019   |   mlad ci

12.12.2019 se uskutenila Valn hromada HC Hlinsko

HC Hlinsko - Ve tvrtek 12.12.2019 od 18 hodin  probhla volební  Valná hromada klubu HC Hlinsko , z.s.

pedseda klubu pednesl pítomným lenm hodnotící zprávu za uplynulé 4 leté volební období v oblasti innosti výkonného výboru, oblasti     cel lnek »

11.12.2019   |   mui

Pestelka v Litomyli s vtznm koncem pro hlineck Kon.

L i t o m y š l -  dramatické rychlé utkání s dobrým koncem pro hlinecké barvy. Po nevydaeném úvodu, kdy po  vlastních chybách v rozehrávce jsme domácím darovali dostat se  do vedení 2:0, hlinetí     cel lnek »

9.12.2019   |   junioi

Junioi-Vhra v Tebechovicch

V tomto utkání byli hosté lepším celkem a zaslouen zvítzili.O vítzství bylo rozhodnuto ji po první tetin.

V píštím utkání pivítají junioi Hlinska juniorku Poliky.Zápas bude soubojem o první místo     cel lnek »

9.12.2019   |   star ci

Star ci-Debakl s Oponem

Hlinetí do nadstavbové ásti nevstoupili vbec dobe.Hosté byli lepší ve všech herních innostech.

    cel lnek »

8.12.2019   |   mui

Hlinet Kon dali domcm fanoukm pkn pedvnon drek - vhru se Skli.

H l i n s k o -  v posledním utkání tohoto roku na domácím led se hlinetí Kon rozlouili s domácími píznivci vysokou výhrou. Za domácí nastoupil k prvnímu utkání v sezon zkušený P. Pelán a svoji premiéru     cel lnek »

7.12.2019   |   mui

Nejmen hokejisty navtvil Mikul s Andlem a erty

HC Hlinsko - pkné pekvapení pipravili trenéi týmu nejmenších hokejových nadjí v týmu Základna - Ondra Pospíšil, Milan MInaík, Robin Kopiva. Ne jejich trénink pozvali Mikuláše s Andlem a ertem.  Dti si i s rodii trénink     cel lnek »

3.12.2019   |   mui

Hlinet Kon v Lankroun splnili oekvn.

L a n š k r o u n -  hlinetí Kon byli proti týmu z konce tabulky v roli favorita, ale všichni si byli vdomi, e utkání se nedá podcenit. Lanškrounští Orli ji dokázali na domácím led porazit i potrápit v letošní sezón nkolik     cel lnek »

2.12.2019   |   junioi

Junioi-Vtzstv s Novm Bydovem.

V posledním utkání prvního kola nadstavbové ásti zajídli hlinetí junioi do Nového Bydova.Domácí vzdorovali pouze v první tetin.Od druhé ásti byli hosté lepší a zaslouen zvítzili.

Hosté podali     cel lnek »

27.11.2019   |   mui

Hlinsko na domcm led porazilo Slovan.

H l i n s k o -  šest branek v první tetin, nervozní zaátek a obrat domácích, ti vyuité pesilovky,  další hattrick v posledních dvou utkáních - tentokrát David Pazourek  - struná charakteristika  utkání nad tradin     cel lnek »

25.11.2019   |   mui

Pozvnka na Valnou hromadu klubu.

Hokejový klub HC Hlinsko, z.s.

Olšinky 383. 539 01 Hlinsko I 60102578

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Výkonný výbor HC Hlinsko, z.s. se sídlem zimní stadion, Olšinky 383, 539 01 Hlinsko svolává ádnou     cel lnek »

24.11.2019   |   mui

VIDEO - rubrika v provozu

Video rubrika - zde budou pravideln umisovány sestihy z utkání A týmu.Aktuáln Hlinsko - Chrudim.

    cel lnek »

24.11.2019   |   mui

Z derby Vysoiny si vechny body odv Horses.

C h o t b o -   v dnešním utkání bohatém na branky rozhodla o výsledku ji první tetina. Domácí i pes velkou snahu nedokzali smazat vysoký brankový rozdíl. První hattrick s v sezón si pipsali hned dva hlinetí hrái Dan Homola      cel lnek »

20.11.2019   |   mui

V derby Chrudim oplatila domcm porku z prvnho kola.

H l i n s k o - domácí nastoupili k utkání bez ady hrá v obranných adách, bude chybt Patrik Lenoch, který si z minulého utkání v .Tebové po stetu u mantinelu se soupeem odvezl zlomeninu lýtkové kosti, pejeme mu aby se vše brzy zhojilo bez     cel lnek »

18.11.2019   |   junioi

Junioi-Vhra s Oponem

V utkání s mustvem Opona byli domácí do 50 minuty lepším celkem.Posledních deset minut domácí ztratili koncentraci a do poslední chvíle se strachovali o výsledek.

V sobotu hlinecká juniorka pivítá juniory Moravské     cel lnek »

18.11.2019   |   star ci

Star ci-Divok pestelka s Moravskou Tebovou

V druhém víkendovém utkání byla obranná hra obou mustev neslaná nemastná a proto se zrodil tento divoký výsledek.

Tímto utkáním skonila hlineckým ákm základní ást.

Po krátké pestávce     cel lnek »

17.11.2019   |   mui

Domc nemilosrdn trestali v pesilovkch i oslabench.

eská Tebová -  v utkání soused v tabulce si s týmem host domácí poradili lehce. Hlinetí si vytvoili nkolik slibných gólových šancí v první tetin ašak zcela propadli v disciplín. Tyto individální chyby trestal soupe     cel lnek »

17.11.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Nron vkend

Utkání se silným soupeem jsme rozehráli velice dobe, kdy jsme po první tetin vedli 3:2. Ve druhé tetin jsme mli výpadek, kdy jsme bhem 6 minut dostali 6 gól a v podstat bylo rozhodnuto. Vysoká prohra neodpovídá he, kterou jsme pedvádli.

    cel lnek »

17.11.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Z esk bez bodu

Zápas byl velmi rychlý a tvrdý na obou stranách. Po zbytených chybách jsme ve druhé tetin dostali laciné góly. I kdy jsme mli ve tetí tetin velký tlak a herní pevahu, soupee jsme skoro vbec nepustili z obranného pásma, gól se nám     cel lnek »

17.11.2019   |   mlad ci

Mlad ci-S Moravskou zstaly body doma

Zápas byl od zaátku velmi sviný a vyrovnaný. Tetí tetina byla velmi napínavá, ale nám se podailo udret si vítzství a do konce a zaslouen jsme vyhráli. Na klucích byla ji znát únava, kdy jsme bhem 4 dn odehráli 3 tká utkání.     cel lnek »

15.11.2019   |   star ci

Star ci-Prohra s Dynamem Pardubice

Do utkání s favorizovaným soupeem vstoupili hlinetí nebojácn a do poloviny stetnutí dreli pijatelný stav.

Poté se projevila kvalita hostí,kteí zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

14.11.2019   |   mui

Sestih utkn Hlinsko-Choce pidn na plochu.

V sekci VIDEO mete sledovat setih nejzajímavjších okamik utkání. Tyto sestihy budeme pinášet  všech odehraných domácích utkáních.

    cel lnek »

13.11.2019   |   mui

Sedmizpasov neporazitelnost Chocn skonila v Hlinsku.

H l i n s k o -   v dramatickém utkání domácí Horses ukonili sedmizápasovou neporazitelnost choceského týmu a lídra tabulky.  Skvlý výkon  podal domácí gólman Tomáš Gregor, kdy vychytal celou adu gólových     cel lnek »

12.11.2019   |   junioi

Junioi-I ve tetm utkn prohra s Polikou

Ji potetí se v této sezon utkala ob mustva a potetí vyhráli hrái Poliky.

Od zaátku byli hosté hokejovjší,ale domácí vše nahradili obrovskou bojovností a jednoduchostí a zaslouen zvítzili.

V píštím     cel lnek »

6.11.2019   |   mui

Horses na domcm led naplno bodovali.

H l i n s k o -  hlinetí hokejisté chtli v utkání s Litomyšlí bodovat a to se povedlo, spravili si tak chu po nevydaeném utkání ve Svtlé. Do utkání vloili více pohybu, drazu, stelby a to na soupee platilo.

První     cel lnek »

4.11.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Zpas jak na houpace

Po výborném zaátku, kdy jsme hned v úvodu zápasu vedli 2:0, soupe do konce první tetiny srovnal skóre na 2:2. Na zaátku druhé tetiny nám soupe vstelil dva góly a otoil skóre na svoji stranu. My jsme sníili na 3:4, ale soupe znovu odpovdl gólem     cel lnek »

4.11.2019   |   star ci

Star ci-Prohra v Lankroun

Po celé utkání byli domácí lepším celkem a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

4.11.2019   |   junioi

Junioi-Vtzn vstup do nadstavby s Tebechovicemi pod Orebem

Vstup do nadstavbové ásti soute ve skupin o umístní se hlineckým juniorm povedl na výbornou.

Po vcelku vyrovnané první tetin se od druhé ásti rozstíleli a jednoznan zvítzili.

V píštím utkání zajídí     cel lnek »

4.11.2019   |   mui

Zbyten prohra se Skli

Svtlá nad Sázavou - domácí ukázali více chuti do hokeje a aktivní hrou dotáhli ztrátu dvou branek a ve tetí tetin a 8 minut ped koncem otoili utkání ve svj prospch. Ztráta bod byla zbytená, stailo jen dodret taktiku a to co se eklo v kabin.     cel lnek »

30.10.2019   |   star ci

Star ci-Tsn prohra s Chocn

Hlinetí starší áci sehráli s Chocní asi nejlepší utkání sezony.V poslední tetin se dotáhli na tsný rozdíl,ale vyrovnat ji nestihli.

Pochvalu zaslouí všichni hrái za bojovnost a pkné hokejové akce.

    cel lnek »

28.10.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Povinn body

Po slabším zaátku utkání, kdy jsme obdreli první gól, jsme se ve druhé tetin vzchopili a otoili skóre na naši stranu. Ve tetí tetin jsme náskok zvýšili a zaslouen vyhráli.

    cel lnek »

27.10.2019   |   mui

O vhe nad Orly se rozhodovalo a v zvren tetin.

H l i n s k o -  domácí byli favoritem utkání, ale na týmu leel ješt stín z nevydaeného utkání se Slovanem a tak trvalo dlouho, ne se utkání zaalo vyvíjet podle papírových pedpoklad.

V první ásti mli hlinetí     cel lnek »

22.10.2019   |   mui

Dnen trnink mldee probhne pod vedenm Regionlnho trenra

Po dohod vedení klubu s regionálním trenérem p. Beránkem povede dnešní trénik naší mládee spolu s našimi trenéry pímo na led.

Pro zlepšování kvality sportovního programu ve všech mstech s oddíly     cel lnek »

21.10.2019   |   star ci

Star ci-Nestaili jsme na Chrudim

V tomto utkání byli domácí lepším mustvem a po zásluze zvítzili.Hosté bojovali,ale na lepší výsledek to nestailo.

    cel lnek »

21.10.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Prohra v Chrudimi

Po relativn dobrém zaátku, kdy jsme mli tlak na soupeovu branku, jsme si bohuel dali vlastní gól a naše hra šla z kopce. V závru tetí tetiny jsme se trochu vzchopili, to u ale bylo pozd uhrát lepší výsledek. Soupe byl lepší ve všech herních     cel lnek »

20.10.2019   |   mui

Tce vybojovan bod po dotahovn dvoubrankovho manka.

H l i n s k o -  dnešní utkání musely rozhodnout a nájezdy. Po dvoubrankovém vedení domácích po první ásti pišla studená sprcha ve druhé ásti a soupe otoil stav tymi brankami. Hlinetí dokázali smazat dvoubrankové     cel lnek »

16.10.2019   |   mui

Z derby v Chrudimi si odvezlo vechny body Hlinsko!

C h r u d i m -   hlinetí hokejisté dokázali navázat na dv pedchozí výhry v Chocni a doma s úadujícím vítzem KLM eskou Tebovou a potvrdilo vli po vítzství  bojovným výkonem  se silným celkem v derby s Chrudimí.

Všichni     cel lnek »

14.10.2019   |   mui

V sekci Fotogalerie - pidny fotografie J. Jelnka z utkn Hlinsko - esk Tebov

    cel lnek »

13.10.2019   |   mui

Favorizovan Kohouti skonili pod kopyty hlineckch Kon.

H l i n sk o -   nedlní odpoledne patilo koským dostihm a v duchu Velké Pardubické pojali sportovní odpoledne i hlinetí "Kon" ti pebhli Kohouty velice dobrým výkonem, který okoenil i pstní souboj, protoe do hlineckého brankáe si     cel lnek »

13.10.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Steleck hody

Do zápasu s Moravskou Tebovou jsme vstupovali s oekáváním, zda u se nám konen bodov zadaí. I kdy naše hra v první tetin nebyla píliš dobrá, vyhráli jsme ji 4:0. Druhou tetinu jsme se zlepšili a navýšili náskok na 6:0. Ve tetí     cel lnek »

13.10.2019   |   star ci

Star ci-Prohra v Moravsk Tebov

Hostující hrái pijeli na výlet a nestíhali vbec v niem.Zaráející je,e hrub chybují hlavn zkušení hrái a chyby se opakují.

Hrái starších ák by se mli ván zamyslet nad svým pístupem k hokeji,protoe     cel lnek »

13.10.2019   |   junioi

Junioi-Tbodov vhra v Moravsk Tebov

Hosté inkasovali první branku v první minut,kdy zejm byli ješt myšlenkami v autobuse.

Od této doby byli hokejovjším celkem a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

13.10.2019   |   junioi

Junioi-Vtzn s eskou Tebovou

V tomto utkání byli domácí lepším mustvem a porazili silný tým z eské Tebové.

Hlinetí celé utkání vedli a drama nastalo dv minuty ped koncem,kdy hosté bhem minuty sníili na rozdíl jedné branky,ale domácí     cel lnek »

7.10.2019   |   mlad ci

Mlad ci-Utkn v tempu

Naši chlapci vstoupili do utkání velmi svin a s chutí poprat se silným soupeem o dobrý výsledek. Hrál se rychlý a pohledný hokej. Bohuel, i kdy jsme vtšinu asu hráli na plce soupee, dali jsme jen dv branky. Naopak soupe dokázal vyuít kadé     cel lnek »

7.10.2019   |   junioi

Junioi-Drama v Police

Do utkání lépe vstoupili hrái s konm na hrudi a v první tetin domácí k niemu nepustili.Do druhé tetiny vstoupilo domácí mustvo jako polité ivou vodou a hned se to projevilo na stavu utkání.Hlinetí staili pouze korigovat na rozdíl     cel lnek »

1.10.2019   |   junioi

Junioi-Lankroun nad nae sly

V utkání s prvním celkem tabulky byli domácí vyrovnaným soupeem pouze v první tetin.

Od druhé ásti hry hlinetí hrái v niem nestíhali a výsledkem bylo pt branek v domácí síti.

Ve tetí     cel lnek »

1.10.2019   |   star ci

Star ci-Debakl v Pardubicch

K utkání s prvním celkem tabulky nastoupili hlinetí pouze s deseti hrái.Na výborn hrající domácí mladíci z Hlinska nestaili a odvezli si velký pídl.

    cel lnek »

26.9.2019   |   mui

Mui - z Jarome s vysokou vhrou

J a r o m - poslední pípravné utkání sehrálo ve stedu 25.9. hlinecké áko v Královéhradeckém kraji.  Krom první poloviny první tetiny mlo Hlinsko pevahu po celé utkání, co dokázalo vyjádit i stelecky.     cel lnek »

25.9.2019   |   mui

Mui zahajuj sout v nedli 29.9. v Hlinsku od 17:30

Prvním utkání 29.9. startuje KLM. Na domácím led nastoupí hlinetí proti týmu Svtlé n/S. Soupe si jist pamatuje vysokou poráku z finále Poháru V. Martince z minulé sezony a tak bude o drama jist postaráno. V týmu mu došlo     cel lnek »

23.9.2019   |   mlad ci

Mlad ci-prvn vhra

První venkovní utkání na led Chocn, jsme zaali ve sviném tempu, kdy odmnou bylo vedení 3:0 po první tetin. Po zbytek zápasu jsme byli lepším týmem a navyšovali náskok na konených 9:1 a zaslouen vyhráli.

    cel lnek »

23.9.2019   |   star ci

Star ci-prohra v Chocni

Do poloviny utkání byl stav i prbh utkání vyrovnaný.V druhé polovin utkání byli domácí lepším celkem a zaslouen zvítzili.

Celkov byl k vidní pkný hokej,na em se shodli trenéi obou mustev

    cel lnek »

23.9.2019   |   junioi

Junioi-Na body jsme v esk Tebov nedoshli

V tomto utkání se hrál vyrovnaný hokej.Domácí si vytvoili dvoubrankový náskok,ale dobe hrající hosté stihli vývoj utkání otoit.

Ve druhé tetin chyte hrající domácí potrestali individuální     cel lnek »

16.9.2019   |   star ci

Star ci-Vtzn vstup do sezony s Chrudim

V prvním mistrovském utkání sezony bylo k vidní spousta šancí na obou stranách.Domácí šli do vedení v první tetin a mírný náskok si udrovali po celé utkání.

V píštím     cel lnek »

16.9.2019   |   junioi

Junioi-Vhra s Moravskou Tebovou

V utkání s M.Tebovou potebovali domácí zvítzit,aby si napravili reputaci po minulé prohe s Polikou.

Hlinetí byli po celé utkání lepším celkem,ale opt se projevila slabost ve vyuití šancí,na em je poteba zapracovat     cel lnek »

11.9.2019   |   mui

Prvn tetina stla domc lep vsledek.

Hlinsko - ve tetím pípravném utkání hlinecký tým pivítal na domácím led Slovan Moravská Tebová. Po dvou výhrách se domácí do utkání vrhli bez toho aby mysleli na obrannou innost a to byl hlavní dvod neúspchu.     cel lnek »

10.9.2019   |   mui

Loga partner klubu na ledov ploe.

Hlinsko -  na ledové ploše bude tak jako v minulé sezóne dominovat logo hlavního partnera klubu TATRA spolen s dalším partnerem klubu spoleností MEGATECH.  Realizace a malování logotyp na led se uskutenilo v nedli 1.9.2019 tak aby ji na první utkání     cel lnek »

9.9.2019   |   mui

Pozvnka na hokej steda 11.9. od 18:30

Hlinsko - tetí pípravné utkání - poslední na domácím led ped zahájením sezony.

 

Výsledky v píprav:

1.9. Hlinsko - Humpolec  8:1

9.9. Hlinsko - Jarom     6:3

    cel lnek »

2.9.2019   |   mui

Zkladna zan ji tuto sobotu

V sobotu 7.9.je první trénink naší základny.Sejdeme se na led v novém ase a to od 8.15. hodin.Zváni jsou úpln všichni malý hokejisté a hokejistky.Další trénink bude ve stedu od 16.30. hodin na led.Takto budou tréninky po celou sezonu.

    cel lnek »

31.8.2019   |   mui

Rozpis trnink Kemp na led

    cel lnek »

22.8.2019   |   mui

V nedli vyjedou Konci poprv na led zan Kemp na led.

HC Hlinsko - po letní píprav na nadcházející sezonu, která probíhala v kvtnu a v ervnu a dále od zaátku srpna vyjedou hlinetí "Kon" na ledovou plochu.  Klub ve spolupráci s Mstskými sportovišti zajistil  ledovou plochu na týdenní     cel lnek »

12.8.2019   |   junioi

Hlineck juniorka zan sout nejdve ji 7.9.

HC Hlinsko - pro juniorský tým Horses zaíná hokejová sezona velice brzy a to 7.9. 2019. První utkání sehrají proti  týmu Spartaku Polika. Tým junior eká týdenní kemp na led v jeho rámci sehrají pípravné utkání     cel lnek »

15.7.2019   |   junioi

Pipravujeme dal ronk kempu - pihlky do vyerpn kapacity

Hlinecký hokejový klub v nadcházející sezón, tak jako v pedešlých letech na základ zájmu rodi a hrá zorganizuje pod vedením trenér HC Hlinsko kemp na led pro vtší  rozvoj a pípravu hokejist HC Hlinsko.  V prbhu msíce     cel lnek »

7.7.2019   |   junioi

Letn hokejov kemp.

HC Hlinsko - na letní hokejový kemp se ji pihlásilo okolo 80 úastník, volná místa ješt jsou. Být  2x denn na led je píleitost jak zlepšit svoje hokejové dovednosti a partou svých kamarád. 

    cel lnek »

3.6.2019   |   junioi

Chystme dal akci Poj hrt hokej.

Hokejová sezona ješt ani neskonila a my pro vás pomalu ale jist chystáme tu další. Do diáe si tak ji te mete napsat následující dva termíny Týdn hokeje. Oblíbená náborová akce se v sezon 2019/2020 uskutení 23. a 29.     cel lnek »

1.6.2019   |   junioi

Letn pprava na novou sezonu zan 7. kvtna

Píprava na novou sezonu  -    ZAÍNÁME 7. KVTNA

Úterý - roník  2009+2010  16:30 - 18:00 v tlocvin ZŠ Leák  trenér Michal Votava a do konce ervna

Úterý -  mladší áci  17:00 - 18:00 -  zimní stadion

Úterý     cel lnek »

8.4.2019   |   mui

Napsali o ns - lnek Chrudimsk Denk

Chrudimský Deník

Horses rostou: tetí triumf za pt let

DNES 11:30

Hlinsko – Jako by si na Pohár Vladimíra Martince vytvoili monopol. Hokejisté Hlinska získali krajskou trofej potetí     cel lnek »

31.3.2019   |   3. a 4.tdy

MATULA CUP 2019 turnaj k 4 td.

H l i n s k o - v sobotu 16. bezna se na závr sezony uskutenil ji tradiní turnaj pro týmy pípravek 4. tíd roníku 2009. Turnaj se hraje pod názvem MATULA CUP z toho dvodu, e pvodní majitel místních ulových lom pan Matula psobil u zaátk hlineckého     cel lnek »

26.3.2019   |   star ci

Star ci-v poslednm utkn prohra s Litomyl

Do posledního utkání sezony nastoupili hosté bez tréninku na led a v první tetin to bylo na jejich výkonu znát.

Od poloviny utkání se hlinetí zvedli,ale na vyrovnání u nedosáhli.

    cel lnek »

18.3.2019   |   junioi

Junioi-v njezdech astnj Pelhimov

V posledním domácím utkání sezony pedvedli hlinetí junioi v prvních dvou tetinách velmi dobrý výkon.V poslední tetin vyuil soupe individuální chyby domácích obránc a vyrovnal.

Utkání rozhodovaly samostatné     cel lnek »

18.3.2019   |   junioi

Junioi-z eskch Budjovic s pltuctem

V posledním utkání sezony podali hosté špatný výkon a z Budjovic si odvezli debakl.Domácí mli vtší chu po vítzství a zaslouen zvítzili.

 

Krátké zhodnocení sezony-V první ásti     cel lnek »

10.3.2019   |   mui

FINLE PVM - HLINET KON SE UJALI VEDEN V SRII

S v t l á  n a d   S á z a v o u - z Pšinek si vezou hlinetí Horses výhru a finálová série hraná na dv vítzná utkání se tak pemístí do hlineckých Olšinek, kde meme na domácím led finále rozhodnout     cel lnek »

9.3.2019   |   junioi

Junioi-z Velkho Mezi jedeme bez bodu

První tetina patila domácím,ve druhé ásti hry hosté vyrovnali.Od zaátku tetí ásti bylo jasné,e kdo vstelí branku vyhraje.

To se povedlo domácím a poté potvrdili výhru další brankou,která padla pi power-play do     cel lnek »

9.3.2019   |   junioi

Junioi-vkend bez bodu,tentokrt Hlinsko nestailo na esk Krumlov

Ve druhém utkání ve 24 hodinách se na domácích podepsala únava z páteního utkání a slabá tréninková úast.Hostující hrái byli rychlejší a draznjší a zaslouen zvítzili.

Stínem     cel lnek »

9.3.2019   |   star ci

Star ci-prohra v Chocni

V tomto utkání hlinetí odehráli první dv tetiny velice dobe.V poslední tetin dominovali domácí hrái a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

9.3.2019   |   star ci

Star ci-z Lankrouna bez bod

V utkání proti neoblíbenému soupei hosté bojovali,ale na fyzicky vysplejší domácí hokejisty nestaili.

I pes prohru zaslouí všichni hrái Hlinska pochvalu za odbojované utkání.

Hlinetí utkání dohrávali     cel lnek »

4.3.2019   |   star ci

Star ci-odveta v Chrudimi se vydaila

K utkání do Chrudimi odjeli hosté s torzem mustva,kdy se na hostujících hráích podepsala chipka.

Všichni kluci,kteí nastoupili podali výkon na hranici svých moností a zaslouí podkování za odmakaný zápas.

Po     cel lnek »

4.3.2019   |   junioi

Junioi-vezeme body ze Strakonic

Do dalekých Strakonic odjeli hosté pouze s 11 ti hrái s odhodláním získat do tabulky 3 body,co se podailo.

Hlinetí odehráli jedno z nejlepších utkání v sezon,kdy domácí nepustili do vánjších šancí.

Utkání     cel lnek »

3.3.2019   |   mui

JSME VE FINLE PVM - VTZNOU BRANKOU V ASE 59:59 !

H L I N S K O  -  do finále Poháru Vladimíra Martince postupuje tým hlineských Horses. V sérii hrané na dv vítzná utkání vyadili hlinetí tým Litomyšle 2:0. Raritou jist je vítzná branka T. Cejpka pouhou 1 vteinu ped     cel lnek »

28.2.2019   |   mui

Ze souboje s Jiskrou jsme vyli vtzn.

L i t o m y š l -  z prvního utkání semifinálové série jsme vyšli vítzn a v sérii hrané na dv vítzná utkání vedeme 1:0.  

Dleitý byl  aktivní vstup do utkání, po první     cel lnek »

27.2.2019   |   mui

Semifinle Pohr Vladimra Martince.

V pedkole play off soute o Pohár Vladimíra Martince vyadili hlinetí Horses lanškrounské Orly v sérii 2:0 . Pekvapením jist bylo vyazení papírového favorita týmu Chocn  hokejisty z nedaleké Skute v sérii 0:2 .  Pro Choce tak koní     cel lnek »

26.2.2019   |   star ci

Star ci-Chrudim nad nae sly

Do poloviny utkání dreli domácí vcelku pijatelný stav,ale od poloviny utkání byli hosté lepší a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

26.2.2019   |   junioi

Junioi-Z eskch Budjovic z przdnou

V prvních dvou tetinách se hrál vyrovnaný hokej.Od tetí ásti hry se projevila na hostujících hráích únava s dlouhé cesty a ve spojitosti s individuálními chybami se zrodilo vítzství domácího celku.

Píští     cel lnek »

23.2.2019   |   junioi

Turnaj VTM U13 (2006) Hlinsko

Poadí turnaje VTM U13 (2006) v Hlinsku

 

1. Kraj Vysoina

2. Královéhradecký kraj

3. Jihoeský kraj

4. Pardubický kraj

    cel lnek »

22.2.2019   |   junioi

Pozvnka - Turnaj VTM U13 v Hlinsku sobota 23.2.

P a r d u b i c k ý   h o k e j  - H l i n s k o  -  krajský výkonný výboj SLH Pardubického kraje poádá další turnaj v rámci programu Výchovy Talentované Mládee hrá U 13  roník 2006 na zimním stadionu     cel lnek »

21.2.2019   |   mui

Hlinsko promnilo mebol a postupuje.

L a n š k r o u n -  ke druhému utkání o posutp do semifinále Poháru V. Martince zajídli hlinetí " Kon" na led Orl. Cílem bylo promnit mebol a rozhodnout ji v druhém utkání. To se podailo a velkou pomocí k tomu byl i poetný soubor     cel lnek »

19.2.2019   |   mui

Orlm zvlhl steln prach a v posledn tetin.

H l in s k o -  v prvním utkání pedkola play-off o Pohár Vladimíra Martince domácí tým Horses dlouho dotahoval . Soupe pijel s kompletním pipraveným týmem, který oproti domácímu týmu dlouho hýil aktivitou a nadšením.     cel lnek »

18.2.2019   |   mlad ci

Mlad ci-koda prohry s . T.

Po delší pauze, kdy jsme nehráli ádné utkání, se naši kluci tko dostávali do tempa zápasu. Hra byla nepesná, s málo gólovými píleitostmi a bohuel soupe toho vyuil a v závru tetí tetiny dal vítznou branku.

    cel lnek »

18.2.2019   |   mlad ci

Mlad ci-s Dynamem vpadek ve druh tetin

Se silným soupeem z Pardubic jsme vstoupili, oproti verejšku, do utkání velmi dobe. První tetina byla vyrovnaná a skonila 2:2. Bohuel ve druhé tetin jsme mli veliký výpadek, kdy nám soupe dal 7 gól bhem 10-ti minut. Tetí tetinu jsme hráli 1:1 a i pesto,     cel lnek »

18.2.2019   |   star ci

Star ci-prohra s eskou Tebovou

Po vcelku vyrovnané první tetin domácí nevyuili na zaátku druhé ásti hry dv šance na vyrovnání.Poté byl vylouen domácí hrá za nesportovní chování a hosté bhem 7 minut dlouhé pesilovky vstelili 4 branky a o vítzi     cel lnek »

18.2.2019   |   star ci

Star ci-debakl s Dynamem

Jednoznaná záleitost hokejist Dynama,utkání nepotebuje komentá.

    cel lnek »

18.2.2019   |   junioi

Junioi-prohra po njezdech s Chotbo

Derby utkání s Chotboí bylo bohaté na branky.Domácí po celé utkání vedli,ale hosté nesloili zbran a v poslední tetin po chybách a nedisciplinovanosti hlineckých hrá stav utkání vyrovnali.Utkání po základní     cel lnek »

15.2.2019   |   junioi

Velk tesk v extralize, vrt se pm postup a sestup. Zmny tak v mldei

Výkonný výbor SLH na svém dnešním jednání rozhodl, e ve všech hokejových soutích – s výjimkou extraligy junior a vzhledem k dohodnutému cyklu, který vyprší v píští sezon, doasn také Chance ligy –     cel lnek »

10.2.2019   |   junioi

Urvali jsme vhru na Slovanu, srie Play Off pokrauje.

M o r a v s k á  T e b o v á  -  ze strany Horses utkání o všechno, jedin výhra nám mohla pomoci od vyazení. Slovan vedl sérii 2:0. Ped odjezdem do Moravské zvláštní vc........ ped zimákem stál  "     cel lnek »

7.2.2019   |   mui

tvrtfinle play off - druh zpas pro soupee v nedli musme vyhrt.

 H l i n s k o -  Kon tentokrát hráli opravdu v domácím prostedí, kulisu, kterou jim pipravili fanoušci nememe zapomenout, tém ti stovky divák a super fan klub, který vymazal fanoušky soupee hnal hráe stále na zte. Dkujeme! Opt se ukázalo     cel lnek »

4.2.2019   |   junioi

Junioi-vhra s DDM esk Budjovice

V tomto utkání byli domácí lepším celkem a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

4.2.2019   |   junioi

Junioi-vezeme vhru z eskho Krumlova

Do utkání vstoupili lépe domácí,kdy po dlouhé cest rozespalé hráe Hlinska pehrávali a ve 12 minut vedli 3-0.Poté hostující hokejisté pidali a v polovin tetí ásti hry otoili výsledek na 3-4.

Domácí se nevzdali     cel lnek »

3.2.2019   |   mui

V prvnm utkn srie se nakonec radoval Slovan .

Moravská Tebová - i pes tíbrankový rozdíl na konci utkání se hrála vyrovnaná partie. Horses pijela podpoit velká skupina fans. Bylo to skvlé, hrái cítili podporu a to se hned hraje líp. Díky moc. Bude to velká pomoc, kdy nás pijdou     cel lnek »

31.1.2019   |   mui

Ohldnut za zkladn st -statistika A tm mui.

Hlinetí Horses  odehráli 28 utkání utkání, v nich vybojovali 43 bod. Podailo se jim nastílet 128  branek. Tabulku stelc vede  Petr Vlek a vede i kanadské bodování. Všech 28 utkání odehrálo jen duo hrá,     cel lnek »

29.1.2019   |   mui

Program tvrtfinle - Hlinsko versus Moravsk Tebov.

Závrené  28. kolo  ve skupinách A a B rozhodlo o sloení tvrtfinálových dvojic. Hokejisty HC Hlinsko Horses eká  tký soupe úadující mistr ligy Slovan Moravská Tebová se kterým sehráli domácí v posledním     cel lnek »

27.1.2019   |   mui

V pestelce v Olinkch uspl tm Slovanu.

H l i n s k o -  28. kolo definitivn urilo soupee pro tvrtfinále play-off. To zane v nedli 3. února. Soupeem Hlinska je tým Slovanu Moravská Tebová, se kterým v dnešním utkání sehráli vyrovnanou partii ve které soupe rozhodl osmým gólem     cel lnek »

27.1.2019   |   mui

Pehled vzjemnch vsledk vech tm.

STK zveejnilo kompletní tabulku vzájemných výsledk všech tým ped play-off. Pro zvtšení kliknte do tabulky.

    cel lnek »

26.1.2019   |   mui

Akce TDEN HOKEJE - Poj hrt hokej pivedla v Hlinsku destky zjemc.

H l i n s k o –  akce „ Poj hrát hokej“ se konala na hlineckém zimáku v Olšinách v sobotu 26.ledna 2019 ji popáté. V rámci celorepublikové akce a mediální kampan „Týden hokeje“     cel lnek »

23.1.2019   |   mui

V Litomyli o vhe Horses rozhodla druh tetina.

Hlinetí vstoupili do zápasu hodn ofenzivn a hned v první minut skórovali.Po té se zaal hrát z obou stran útoný hokej,kde se ani jednomu týmu nechtlo moc bránit.Horses se náramn povedla druhá perioda,ve které bhem necelých sedmi minut tyikrát     cel lnek »

20.1.2019   |   mui

Horses v okresnm derby podali poctiv vkon a maj zaslouen body.

H l i n s k o -  hlinetí hrái chtli na domácím led podat mnohem lepší výkon po nepovedeném stedením utkání. To se podailo proti prvnímu celku tabulky a zrovna v okresním derby ve kterých nechybí dramatické momenty. Nejinak     cel lnek »

20.1.2019   |   mlad ci

Mlad ci-koda prohry v Moravsk Tebov

Do Moravské Tebové jsme pijeli v dobré kondici a s chutí vyhrát. V první tetin jsme hráli skvlý hokej a vyhráli ji 2:0. Bohuel v druhé tetin jsme tikrát inkasovali. Ve tetí tetin jsme dreli krok se soupeem, v závru tetiny jsme dokázali sníit     cel lnek »

20.1.2019   |   mlad ci

Mlad ci-vhra na domcm led s Litomyl

Po vlaném zaátku utkání, kdy jsme v první minut inkasovali, jsme se pomalu rozjeli a konec první tetiny ovládli. Od druhé tetiny jsme hráli dobrý hokej, soupee jsme nepustili do ádné vánjší akce a zápas dotáhli do vítzného     cel lnek »

20.1.2019   |   star ci

Star ci-prohra v Moravsk Tebov

Utkání se sousedy v tabulce bylo do poloviny vyrovnané.Poté domácí vstelili ti branky,hosté sníili a trefili ty domácí branky.Ve tetí tetin hrái Moravské Tebové vsítili další branky a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

20.1.2019   |   star ci

Star ci-vybojovan vtzstv s Litomyl

Po 16 hodinách nastoupili hlinetí hrái k utkání s Litomyšlí.Ped utkáním probhla domluva trenér smrem k hrám a jejich výkonu v druhé polovin utkání v M.Tebové.

V úvodu utkání     cel lnek »

20.1.2019   |   star ci

Poj hrt hokej.

Hokejová sezona ješt ani neskonila a my pro vás pomalu ale jist chystáme tu další. Do diáe si tak ji te mete napsat následující dva termíny Týdn hokeje. Oblíbená náborová akce se v sezon 2019/2020 uskutení 23. a 29.     cel lnek »

19.1.2019   |   junioi

Junioi-nestaili jsme na Pelhimov

Domácí zaspali úvod utkání a brzy prohrávali o dv branky.Od druhé tetiny se hra vyrovnala,ale hosté si prbh utkání pohlídali a pojistku v podob tvrté branky pidali v závru utkání do prázdné branky.

Domácím     cel lnek »

17.1.2019   |   mui

Nejhor vkon sezony.

e s k á T e b o v á - hlinetí hrái utrili ve stedením utkání v eské Tebové lekci. Zejm si spletli zápas s odpoledním bruslením. Je to jedním slovem ostuda. Stav 2:0 ji ve druhé minut ukázal pístup k utkání. V 7     cel lnek »

14.1.2019   |   mlad ci

Mlad ci-vysok vhra s Chocn

Do utkání jsme vstoupili odhodláni vyhrát. Naši hrái makali a bojovali po celý zápas a soupee k výraznjším akcím nepustili. 

    cel lnek »

14.1.2019   |   star ci

Star ci-vyden vhra s Chocn

Do utkání s Chocní nastoupili hlinetí starší áci v pozmnné sestav,kdy píleitost dostali hrái z mladších ák a dvru trenér nezklamali.

Utkání mlo vyrovnaný prbh s mnostvím osobních     cel lnek »

13.1.2019   |   mui

V prodlouen se Skli rozhodli Horses brejkem Davida Pazourka.

H l i n s k o -  po týdnu a znovu se stejným soupeem z msta od Sázavy chtl domácí tým  odinit poráku. Opt se hrál rychlý  a drazný hokej a tentokrát zstala radost z výhry v Hlinsku.

Domácí vstoupili do utkání     cel lnek »

7.1.2019   |   star ci

Star ci-Dynamo nad nae sly

Po celé utkání byli domácí lepším celkem a zaslouen zvítzili.Hosté bojovali,ale na lepší výsledek to nestailo.

    cel lnek »

7.1.2019   |   junioi

Junioi-po dlouhm ekn vhra s Velkm Mezim

Hlinetí vlétli do utkání jako uragán a v 11 minut vedli 3-0.Poté polevili a houevnatý soupe se na zaátku poslední ásti hry dostal na dostel,kdy sníil na rozdíl jediné branky.

Domácí ale vedení udreli a do prázdné     cel lnek »

7.1.2019   |   mui

Ze Svtl se body pivzt nepodailo.

Svtlá nad Sázavou - v prvním utkání v novém roce se více dailo domácímu týmu sklá. Bylo vidt, e oba týmy potrénovaly, protoe od zaátku se hrál rychlý hokej. Na branku museli domácí diváci ekat dlouho, protoe oba     cel lnek »