Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.
Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.

ARCHIV AKTUALIT

Ronk 2018

30.12.2018   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2009

Váení rodie , hrái , píznivci ledního hokeje a pedevším fanoušci roníku 2009. Dny ubíhají a sezona 2018 – 2019 se nám pomalu ,ale jist dostává do druhé poloviny a práv u tohoto roníku dochází k velké     cel lnek »

29.12.2018   |   mlad ci

44. Memoril D. Entnera v Hlinsku a cinklo to !

H l i n s k o - 44.roník Memoriál D.Entnera - turnaj mladších ák. Naši mladí koníci vybojovali na kvalitn obsazeném a organizovanem turnaji v Hlinsku bronzové medaile.
Všechny týmy obdrely poháry,medaile a další ceny od sponzor Tatra,Stora     cel lnek »

29.12.2018   |   mlad ci

44. Memoril D. Entnera v Hlinsku a cinklo to !

H l i n s k o - 44.roník Memoriál D.Entnera - turnaj mladších ák. Naši mladí koníci vybojovali na kvalitn obsazeném a organizovanem turnaji v Hlinsku bronzové medaile.
Všechny týmy obdrely poháry,medaile a další ceny od sponzor Tatra,Stora     cel lnek »

28.12.2018   |   1. a 2.tdy

Krsn spch malch Konk na turnaji v Chotboi - 1. msto

C h o t b o -  tým pípravky r. 2010 HC Hlinsko Horses vybojoval na Vánoním turnaji v Chotboi zlaté medaile. Zvítzil s týmy Chotboe, Pelhimova a Humpolce. 

    cel lnek »

28.12.2018   |   1. a 2.tdy

All Star game v Litomyli s hlineckmi zstupci.

Litomyšl - v charitativním utkání hvzd výbr tým Pardubického a Královéhradeckého kraje nastoupili i hokejisté Horses. Petr Vlek a Martin Havel. V utkání za hradecký kraj nastoupil hlinecký odchovanec Michal Bureš. V trojici výbr     cel lnek »

23.12.2018   |   junioi

Junioi-vhra v derby s Chotbo

Hostm se povedlo vyhrát po dvou msících na led prvního mustva nadstavbové ásti.Utkání bylo vyrovnané,hosté rozhodli v samostatných nájezdech.

    cel lnek »

19.12.2018   |   mui

Bod je slab nplast po promrhanm veden.

H l i n s k o -  domácí hrái si v posledním utkání v tomto roce pod vánoní stromeek hezký dárek nedali. Stejn jako v utkání s Litomyšlí, promarnili vysoké vedení nedslednou hrou a nedodrením taktiky. V hokeji se nedá     cel lnek »

17.12.2018   |   mlad ci

Mlad ci-skvl tet tetina s Lankrounem

Zápas s Lanškrounem jsme vdli, e nebude jednoduchý a také se to potvrdilo, kdy jsme po dvou tetinách prohrávali 2:3. Ve tetí tetin se ukázala síla a charakter týmu, kdy jsme skóre otoili na naši stranu a zaslouen vyhráli. Všichni hrái si     cel lnek »

17.12.2018   |   star ci

Star ci-za vkend dv prohry s Lankrounem

V obou utkáních byl soupe lepší a zaslouen zvítzil.

Tj Orli Lanškroun-HC Hlinsko

                        14-1

                    cel lnek »

17.12.2018   |   junioi

Junioi-dal prohra v ad,tentokrt se Strakonicemi

Utkání dvou celk z konce tabulky pineslo vyrovnaný hokej.Hlinsku se 5 minut ped koncem povedlo vyrovnat,ale hosté se s nerozhodným výsledkem nesmíili a strhli vítzství na svoji stranu.

V posledním utkání tohoto roku junioi HC Hlinsko zajídí     cel lnek »

16.12.2018   |   mui

Ve vyrovnanm derby byl nakonec spnj domc tm.

C h r u d i m -  v nedlním derby byli ve vyrovnaném utkání úspšnjší domácí. Utkání bylo dlouho na vákách rozhodnutí padlo a 4 minuty ped koncem.

Prvních deset minut  utkání mli vtší iniciativu     cel lnek »

12.12.2018   |   mui

All Star Game 28.12.2018

HC Litomyšl Vás zve na 1. ALL STAR GAME charitativní utkání výbru krajských lig Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Cena vstupného: 50 K
Dti do 10 let: ZDARMA

Program:
16:00 - krasobruslaské vystoupení eská     cel lnek »

12.12.2018   |   mui

Dobr zatek, ale patn konec.

Hlinsko - první tetina ze strany Hlinska jako brus. Od první minuty byl vidt rychlý pohyb, vasné pihrávky a z toho plynoucí peíslení soupeovy obrany. Na tuto hru Litomyšl nedokázala nalézt v první tetin obranu. Skóre otevel ve 2 minut P. Vlek,pi kterém     cel lnek »

10.12.2018   |   star ci

Star ci-z Litomyle vezeme bod

Do utkání nastoupili hokejisté Hlinska píliš vlan a první dv tetiny byly ze strany host katastrofální.

Po drazné domluv v kabin host o pestávce se výkon hlineckých rapidn zvedl a hosté dokázali utkání dovést     cel lnek »

10.12.2018   |   junioi

Junioi-domc prohra s eskm Krumlovem

V utkání byli hrái hostujícího celku hokejovjší a zaslouen si pipsali do tabulky bonusový bod navíc.

Hlineckým se stále nedaí,ale neúspšnou sérii se pokusí prolomit s celkem Strakonic ji tuto sobotu na domácím     cel lnek »

9.12.2018   |   mui

V Moravsk Tebov rozhodovaly a njezdy.

M o r a v s k á T e b o v á -  úvodní utkání druhé ásti soute pineslo vyrovnané utkání prvního celku tabulky se šestým. Hlinetí Kon zaali hned od úvodu aktivn a s dobrým pohybem. Hned v 1 minut mohl skórovat D.     cel lnek »

5.12.2018   |   mui

Mikulsk nadlka.

Horses - vedení týmu Základny pipravilo pro nejmenší hokejisty a hokejistky pekvapení. Na jejich trénink zavítal Mikuláš s ertem a za jejich úsilí  dti odmnili. Dkujeme trenérm a vedení týmu za zorganizování pkné akce     cel lnek »

5.12.2018   |   mui

V nedli zan nadstavba A Krajsk ligy mu.

Deset zápas o umístní pro play-off odehraje šest mustev, která se probojovala do nadstavbové ásti krajské hokejové ligy. Hlinetí Horses zaínají 
v nedli 9. prosince zájezdem k prvnímu týmu tabulky do Moravské Tebové.

PROGRAM:
    cel lnek »

3.12.2018   |   mlad ci

Mlad ci-prohra s M.T.

Zápas se silným soupeem z Moravské Tebové jsme zaali velmi dobe. První tetinu jsme se ubránili velkému tlaku a dokonce pekvapiv vedli 2:0. Bohuel ve druhé tetin jsme mli chvilkový výpadek a najednou jsme prohrávali 2:4. Tetí tetinu nás ji soupe k     cel lnek »

3.12.2018   |   star ci

Star ci-vyden vtzstv s Moravskou Tebovou

Vstup do utkání se povedl lépe domácím,ale hosté na zaátku druhé tetiny dokázali vývoj utkání otoit.

Domácí ale nesloili zbran a v poslední ásti hry strhli vítzství na svoji stranu.

Všichni     cel lnek »

2.12.2018   |   mui

Prvn estku urilo a posledn kolo zkladn sti.

H l i n s k o -  v letošním velice vyrovnaném roníku krajské ligy mu a poslední kolo urilo šestici tým, které si to rozdají v druhé ásti o umístní a nasazení pro play-off.  Další  tyi týmy budou hrát     cel lnek »

30.11.2018   |   mui

Z dohrvky v Litomyli body nevezeme.

L i t o m y š l -  domácí si výhrou pojistili postup do první šestky. Hostm stail bod, ale za výkon zejména v druhé tetin si jej jednoduše nezaslouili.  Hlinetí se ujali vedení v 11 minut, kdy vyuili pesilovou hru 3 na 5 a stelec P. Vlek propálil     cel lnek »

29.11.2018   |   mui

V dramatickm utkn podlehli Lvi hlineckm Konm.

C h o t b o -  v dleitém utkání o postup do první šestky pedvedli všichni  hlinetí hrái oproti nedlnímu výkonu s Chrudimí bojovný a zodpovdný výkon, který byl po zásluze korunován temi body.

Horses se do     cel lnek »

26.11.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vysok vhra v Chocni

Naši hrái vstoupili do zápasu tymi rychlými góly, kdy jsme tím zaskoili soupee a po zbytek zápasu jsme u jen navyšovali svj náskok. Hrái si zaslouí pochvalu za dobe odehraný zápas.

    cel lnek »

26.11.2018   |   star ci

Star ci-vybojovan remza v Chocni

Utkání v Chocni bylo od zaátku vyrovnané.Domácí na zaátku poslední ásti hry odskoili na 6-4,ale hosté nesloili zbran a v ase 58.35 dokázali vyrovnat.

Pochvalu za odbojované utkání zaslouí celé mustvo.

    cel lnek »

25.11.2018   |   mui

Soupe pedvedl v utkn mnohem vt dravost a vyuil 4 pesilovky.

H l i n s k o - v dleitém utkání domácí hrái nepedvedli nic co by na soupee platilo, zejména chyblo více bruslení a drazu. Není moné si namlouvat na to, e do utkání nastoupila ada hrá po nemoci. V úvodu utkání pro to     cel lnek »

19.11.2018   |   junioi

Junioi-Pelhimov nad nae sly

Junioi HC Hlinsko odjeli k utkání do Pelhimova s cílem bodovat a ukonit sérii poráek.Hosté vedli v polovin utkání 0:3,ale domácí staili ješt do konce druhé ásti hry vyrovnat.

V poslední tetin byl k vidní     cel lnek »

15.11.2018   |   mui

Bezkrevn vkon na s chut hrajcho soupee nestail.

H l i n s k o - domácí hokejisté pedvedli nejhorší výkon z dosavadních utkání v sezon. Pedvedený výkon by nestail na ádného soupee. Prohrávat po necelých šesti minutách 0:3 bylo naprosto zaslouené, protoe hrái     cel lnek »

13.11.2018   |   junioi

Junioi-tet prohra v ad,tentokrt s Velkm Mezim

Vstup do utkání se lépe podail domácím,ale hosté se nevzdali a na zaátku tetí tetiny otoili vývoj utkání na svoji stranu,za co jim patí pochvala.

Od poloviny tetí tetiny byli hosté nkolikrát vyloueni, soupe toho dokázal     cel lnek »

12.11.2018   |   mui

Hlinet Kon dvakrt dotahovali ztrtu a nakonec Slovan kapituloval.

M o r a v s k á   T e b o v á -  k utkání s úadujícím mistrem ligy odjeli hlinetí v okleštné sestav zejména  a neoekávan v adách obránc. Hrái se však semkli a  sami bojovali jako jeden tým.     cel lnek »

12.11.2018   |   star ci

Star ci-s Chrudim vtzn

Utkání s Chrudimí se hlineckým povedlo,kdy od zaátku plnili úkoly trenér a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

12.11.2018   |   star ci

Star ci-debakl s Dynamem

Na rozdíl od sobotního utkání s Chrudimí se toto utkání hlineckým vbec nepovedlo.Dynamo bylo ve všech smrech lepší a uštdilo domácím vysokou poráku.

    cel lnek »

12.11.2018   |   mlad ci

Mlad ci-odmakan zpas s Chrudim

 

Do zápasu jsme vstoupili dobe, bruslili jsme, bojovali, bohuel jsme opt nepromnili stelecké monosti a soupe nám z proti útoku dával góly. V závru zápasu jsme soupee tlaili a hráli i power-play ve které se nám gól dát nepodailo, naopak     cel lnek »

9.11.2018   |   mlad ci

Partnerem HC Hlinsko se stal MAXI TIP.

Partnerem HC Hlinsko se stal MAXI-TIP. Pomoci mohou i fanoušci.

Vedení našeho klubu uzavelo smlouvu se sázkovou kanceláí Maxi-Tip. Jak moc bude vzájemná     cel lnek »

9.11.2018   |   mlad ci

Zlepen vkon v zvren tetin na body nestail.

S v t l á   n a d   S á z a v o u -   utkání v m l z e , tak lze charakterizovat utkání ve Svtlé a to doslova, podmínky byly sice stejné pro oba, ale regulérní to moc nebylo. Domácí poadatelé však     cel lnek »

9.11.2018   |   mui

Dohrvka 11. kola s Orli Lankroun

    cel lnek »

6.11.2018   |   mui

Ztej utkn mu Hlinsko - Lankroun se odkld.

Dnes v odpoledních hodinách jsme obdreli zprávu, e hrái Lanškrouna nejsou ješt po nedlním incidentu s únikem kysliníku uhelnatého na stadionu v Lanškroun ješt zdravotn v poádku a nemohou nastoupit k zítejšímu utkání.     cel lnek »

5.11.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vysok prohra s .T.

První dv tetiny jsme hráli dobrý hokej, bruslili a mli i nkolik šancí, které jsme však nepromnili. Naopak soupe vyuil našich chyb a vdy nás potrestal gólem. Ve tetí tetin byl jasn lepší a zaslouen vyhrál.

    cel lnek »

5.11.2018   |   star ci

Star ci-s eskou Tebovou se Hlinsku neda

Po vcelku vyrovnané první tetin hosté o svém vítzství rozhodli drtivým nástupem do prostední ásti hry.

Ve tetí tetin si výsledek pohlídali a odvezli si dom 2 body do tabulky.

    cel lnek »

5.11.2018   |   junioi

Junioi-prvn prohra v leton sezon s Chotbo

 

Do utkání lépe vstoupili hosté a ve 3 minut vedli o dv branky.Poté hlinetí hru vyrovnali,ale hosté si po celé utkání udrovali dvoubrankový náskok a dovedli utkání do vítzného konce.

Juniorm se vstup do nadstavbové     cel lnek »

31.10.2018   |   junioi

Partnerem HC Hlinsko se stal MAXI TIP.

 

Partnerem HC Hlinsko se stal MAXI-TIP. Pomoci mohou i fanoušci.

Vedení našeho klubu uzavelo smlouvu se sázkovou kanceláí Maxi-Tip. Jak moc bude vzájemná spolupráce efektivní a pínosná     cel lnek »

29.10.2018   |   mui

Spartak kousal, ale Kon rozhodli deset minut ped koncem.

C h o c  e -  na hlinecké hráe ekala v tomto utkání Choce, která v minulém kole dokázala  vymazat 7 brankový náskok soupee a urvat bod v eské Tebové  a byla pipravená zlepšenou formu ukázat i doma. V utkání     cel lnek »

29.10.2018   |   junioi

Junioi-ze Strakonic s przdnou

K utkání nadstavbové ásti odjeli junioi HC Hlinsko pouze s deseti hrái,kdy ostatní dali pednost jiným aktivitám.

Utkání mlo vyrovnaný prbh,i kdy hosté byli hokejovjší,ale nedokázali vyuít svoje šance     cel lnek »

26.10.2018   |   star ci

Star ci-v .T. na body nedoshli

V dohrávaném utkání 2.kola byl k vidní pkný hokej.V první tetin byli lepší hosté,druhá naopak patila domácímu celku.

Na zaátku poslední ásti se podailo hlineckým vyrovnat a stav 3-3 vydrel do poloviny tetiny.

Poté     cel lnek »

24.10.2018   |   mui

V derby Vysoiny Horses urvali body a v prodlouen.

 H l i n s k o -  v dramatickém utkání domácí Horses ztratili  jednobrankové vedení ti minuty ped koncem, ale dokázali sebrat morální síly a vybojovat výhru v prodlouení. Naplnilo se oekávání, e Chotbo po vyrovnaných     cel lnek »

22.10.2018   |   mui

Z okresnho derby putuj vechny body do Hlinska.

C h r u d i m -  okresní derby s druhým celkem tabulky bylo plné oekávání. Byl to boj, v utkání rozhodly pesilovky, ve kterých byli produktivnjší hlinetí  Kon a  soustedný výkon Vl. Saifra v brance.

Od     cel lnek »

22.10.2018   |   star ci

Star ci-tk utkn s Litomyl

Po vyrovnané první tetin šli hosté do vedení 0-2.Domácí hráli trpliv a do konce druhé ásti hry se jim povedlo výsledek otoit.V poslední ásti hry si domácí udrovali náskok a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

22.10.2018   |   junioi

Junioi-jednoznan vhra ve Skuti

Utkání mlo jednoznaný prbh,kdy hosté byli lepší ve všech smrech.

Po základní ásti skonili junioi HC Hlinsko na pkném 4.míst,kdy 5x vyhráli a 5x prohráli a získali 15 bod.

Tento týden se hlinetí dozvdí     cel lnek »

18.10.2018   |   mui

Dramatick zpas byl rozhodnut 33 vtein ped koncem prodlouen.

H l i n s k o -   v rychlém a dramatickém utkání rozhodlo a prodlouení. V nm  domácí ubránili ubránili oslabení 3:4, ale bohuel, kdy u se vše schylovalo k nájezdm tak 33 vtein ped koncem nastavení  pišla chyba  ztráta     cel lnek »

14.10.2018   |   mui

Povinn vhra se Skut nebyla prochzka rajskou zahradou.

H l i n s k o -  výhra s novákem soute byla pro hlinecké Kon z kategorie povinných. A jak u to bývá, nic nešlo tak hladce jak by se leckdo mohl domnívat. Podvdomé podcenní soupee se nikdy nevyplácí, pak pijdou chyby v rozehrávce, nervozita a z     cel lnek »

11.10.2018   |   mui

O obratu skre rozhodlo vyuit poetn vhody Kohout.

e s k á  T e b o v á -  zajímavém utkání ve kterém dv tetiny hosté vedli se domácím povedl obrat vyuitím pesilovký 5 na 3 a 5 na 4 v zaátku 3. tetiny, kde nastartovali cestu k vítzství. Tu jim usnadnila i ada nepesností     cel lnek »

11.10.2018   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2009

Do sezony 2018 – 2019 vstupuje roník 2009 se dvma týmy , které jsou oznaeny jako bílý a ervený. Po absolvování pípravného soustední , které probhlo koncem prázdnin na našem zimním stadionu , jsme mli ti pátelská utkání     cel lnek »

9.10.2018   |   junioi

Junioi-vhra v Chotboi

Utkání v Chotboi se pro hosty nevyvíjelo vbec dobe,kdy Hlinsko v polovin utkání prohrávalo 6-3.Poté nastal obrat v utkání a hosté osmi brankami v ad otoili výsledek na svoji stranu.

    cel lnek »

8.10.2018   |   mlad ci

Mlad ci-s Chocn vtzn

Po vyrovnaných dvou tetinách, jsme ve tetí tetin navýšili skóre na svoji stranu a zaslouen vyhráli. 

    cel lnek »

8.10.2018   |   mlad ci

Mlad ci-prohra s Chrudim

Po špatném zaátku, kdy jsme prohrávali ji 0:3, se nám podailo do konce druhé tetiny srovnat skóre na 6:6. V posledních 10-ti minutách jsme neudreli koncentraci a dostali jsme 3 góly. Soupe zaslouen vyhrál.

    cel lnek »

4.10.2018   |   mui

Z Lankrouna s plnm potem bod.

L a n š k r o u n -  také v druhém utkání krajské ligy mu hlinetí Kon bodovali naplno, tentokrát s novákem soute - lanškrounskými Orli.

Do utkání hosté vstoupili s cílem diktovat tempo hry, protoe byl     cel lnek »

1.10.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vlet do Pardubic

Myslel jsem si, e jsme jeli na mistrovské utkání do Pardubic, byl to ale omyl. Vtšina hrá jela do nákupního centra za zábavou a za jídlem. Zápas z naší strany neml s hokejem nic spoleného, kdy jsme nebojovali, nebruslili a mli strach hrát hokej, take     cel lnek »

1.10.2018   |   star ci

Star ci -prohra s Dynamem

V utkání s vedoucím týmem tabulky podali hosté bojovný výkon,ale na hokejovjší Dynamo nestaili.

Za výkon se ale hlinetí nemusí stydt a je poteba takto hrát i v dalších zápasech.

    cel lnek »

25.9.2018   |   mui

Utkn s Novm Mstem nad Metuj zrueno.

H l i n s k o - závrené pípravné utkání, které mlo být generálkou ped soutí, která zaíná v nedli 30.9. se nekoná. Soupe to oznámil  dnes dopoledne SMS zprávou, e mají marodku a nedají do kupy kádr, který     cel lnek »

25.9.2018   |   mui

Zan liga mu - na vod doma se Skli.

H l i n s k o -  zaíná krajská liga mu. A hned na úvod do hlineckých Olšinek zavítá tým Sklá ze Svtlé. Týmu Sklá se v minulé sezon moc nedailo a rozhodn si budou chtt v letošním roníku napravit reputaci, o     cel lnek »

24.9.2018   |   junioi

Junioi si spravili chu se Skut

Po vysoké poráce v pátením utkání v Pardubicích se hlineckým nepovedl vstup do utkání a brzy prohrávali 0-2.Zlepšeným výkonem od 13 minuty si došli pro vítzství s houevnatým soupeem.

    cel lnek »

22.9.2018   |   junioi

Akce TDEN HOKEJE v Hlinsku

H l i n s k o – ji tvrtá akce „ Poj hrát hokej“ se konala na hlineckém zimáku v Olšinách v sobotu 22. záí 2018. V rámci celorepublikové akce a mediální kampan „Týden hokeje“     cel lnek »

20.9.2018   |   mui

Pprava mui . 3- v odvet s Chocn vhra.

C h o c e -  ti utkání ti výhry to je zatím slušná bilance, ped týmem Horses jsou však  ješt dv utkání. Nicmén je to píprava a všechny týmy ladí a mní sestavu nepeceujme tedy tyto výsledky. Také     cel lnek »

17.9.2018   |   junioi

Junioi v Chrudimi sahali po bodech

Utkání na chrudimském led mlo v prvních dvou tetinách vyrovnaný prbh.V poslední tetin domácí na led jednoznan dominovali a dovedli utkání do vítzného konce.

    cel lnek »

17.9.2018   |   star ci

Zaslouen prohra s Lankrounem

V prvním mistrovském utkání sezony se hrál vyrovnaný hokej pouze v první tetin.Od druhé tetiny byli hosté lepší a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

17.9.2018   |   mlad ci

Vhra s Lankrounem

Naši hrái se pedstavili v prvním mistrovském utkání na domácím led s novými dresy, které nám pinesli výhru. Na zaátku utkání bylo vidt, e naše hra nebyla ješt tak pesná jak bychom si pedstavovali. I kdy jsme po první     cel lnek »

16.9.2018   |   mlad ci

Akce TDEN HOKEJE v Hlinsku

Pijte v sobotu 22. Záí 2018 v 15:00 hodin na zimní stadion msta Hlinska v Olšinkách na akci Týden hokeje

V sobotu 22. Záí v 15:00 hodin budou mít všechny dti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinenou monost vyzkoušet     cel lnek »

16.9.2018   |   mui

O utkn rozhodly 4 branky ve dvou minutch.

H l i n s k o - také v druhém pípravném utkání si domácí Horses pipsali na své konto výhru. Soupe dokázal vyrovnat v 51 minut, ale branková smrš  domácích v posledních tyech minutách utkání rozhodla a vysoké     cel lnek »

13.9.2018   |   mui

Pozvnka na hokej - ppravn zpas . 2

H l i n s k o - do Olšinek zavítá v nedli další celek, tentokrát z Chocn. Hosty eká ji tetí pípravné utkání, domácí teprve druhé. V Chocni probíhá mnoho zmn, výmna trenéra, skládá se nový     cel lnek »

12.9.2018   |   mui

V premie ppravy si domc A tm poradil s tkm soupeem

H l i n s k o -na úvod pípravy  domácí " Kon "  pivítali úadujícího mistra krajské ligy, tým Slovanu Moravská Tebová. Tým hostí zejm nepijel zcela kompletní, nicmén oproti domácímu celku ji ml za     cel lnek »

9.9.2018   |   star ci

Turnaj starch k U14 - O cenu kraje.

H l i n s k o -  ješt ped zahájením hlavní hokejové sezony se uskutenil zajímavý hokejový turnaj, který organizovalo HC Hlinsko. Tato sporotovní akce se uskuteníla za podpory dotaního titulu Pardubického kraje. Turnaje hrá ve vkové     cel lnek »

8.9.2018   |   junioi

Junioi v domc premie naplno bodovali

Hlinsko - v sobotní premiée se dailo domácím juniorm zejména v první tetin, kterou vyhráli 3:0. Domácí odskoili a na 4:0. Následn výrazn polevili v bruslení, eho soupe vyuil zlepšil hru a síly se vyrovnaly. V závrené tetin hosté     cel lnek »

8.9.2018   |   mui

Pozvnka na hokej - pprava zan

    cel lnek »

7.9.2018   |   mui

Probhlo malovn reklam partner klubu

H l i n s k o -  v noních úterních hodinách probíhalo na zimním stadionu lajnování a malování ledu.Tomu pedcházelo také blení ledu aby vše vyniklo jak má. áry, kruhy,  nové rozmry brankoviš a bod pro     cel lnek »

5.9.2018   |   mui

Zmna termnu utkn Hlinsko-Choce

Píprava mui -  sobotní utkání s Chocní se z dvodu ádosti soupe pekládá na nedli 16.9.2018 zaátek v 17:00 hod.

    cel lnek »

5.9.2018   |   star ci

Pozvnka na hokej.Pijte fandit.

    cel lnek »

4.9.2018   |   star ci

Ppravn utkn HC Hlinsko Horses

Hlinsko - sezona se blíí mílovými kroky a soute zaínají ji v záí. Nejdíve zaínají Junioi ji 7. záí v polovin následuje Liga ák a na konci msíce Krajská liga mu.

Všechny týmy Horses eká     cel lnek »

4.9.2018   |   mui

Pprava mu odstarovala - 5 zmn v kabin Horses.

HC Hlinsko - tak jako mládei, zaala píprava také A týmu mu. Na pípravu  a  do zaátku soute mají hrái pt týdn a ped nimi je hodn práce. Po úspšné pedešlé sezón eká hráe obhajoba bronzových     cel lnek »

30.8.2018   |   mui

Mladm Konkm zaal kemp na led.

Hlinsko - dlouho oekávaná akce zaala. Na zimáku v Hlinsku zaala píprava na led. Hlinetí " Koníci"  mohli po letní píprav konen vyjet na led! Poslední týden prázdnin ji tradin poádá hokejový klub kemp který svou intenzitou     cel lnek »

29.8.2018   |   mui

Kemp Horses na led zahajuje v pondl 27.8.

Hlinsko - po dlouhé jarní a letní píprav se hlinetí Koníci konen sklouznou na led. Na to se ji všichni tší. Ledová plocha bude pipravena v pondlí 27.8. a na pihlášené hráe rozdlené do skupin     cel lnek »

17.8.2018   |   mui

Kemp na led - informace.

Hlinsko - po dlouhé jarní a letní píprav se hlinetí Koníci konen sklouznou na led. Na to se ji všichni tší. Ledová plocha bude pipravena v pondlí 27.8. a na pihlášené hráe rozdlené do skupin     cel lnek »

2.8.2018   |   mui

Druh st letn ppravy zan 7.8. 2018

Letní píprava pro hráe HC Hlinsko zaíná v úterý 7.srpna. Tréninky budou v kadé úterý a tvrtek na zimním stadionu a jeho okolí. Pro kategorii 3.-4. a 5.-6. tída zaíná trénink v 17:00.

Pro kategorii 7.-8. tída,     cel lnek »

16.7.2018   |   mui

Hlinet Horses vybojovali 3. msto v krajsk lize mu Pardubickho kraje 2017/2018.

Hlinsko - po remíze 4:4 v Litomyšli se oekával v posledním utkání sezóny velký souboj o celkové 3 místo v krajské lize. Tým Hlinska ukázal svoji sílu a vli zakonit sezonu vítzstvím a potvrdit, e 3 místo po základní     cel lnek »

16.7.2018   |   mui

Finle krajsk ligy mu 2017/2018 pro Moravskou Tebovou.

KLM - sout mu roníku 2017/2018 zná vítze, peborníkem se stal  tým Slovanu Moravské Tebové, který v pátem utkání na led Kohout o branku vyhrál. Padl i divácký rekord 1395 divák.

Konené poadí:

1.     cel lnek »

19.6.2018   |   mui

Letn pprava zan 3.5.2018

Pro hráe HC Hlinsko zane letní píprava ve tvrtek 3.5.2018.Tréninky budou kadé úterý a tvrtek na zimním stadionu a jeho okolí.Pro kategorii 3-4 a 5-6 tída zaíná trénink ve tvrtek v 17 hodin.Pro kategorii 7-8 tída a dorost je zaátek tréninku     cel lnek »

19.6.2018   |   mui

Krajsk liga mu 2018-2019 ji znme pihlen tmy.

HC Hlinsko - krajské týmy odeslaly pihlášky do nového roníku ligy mu a kluby vybírají model soute ze 2 variant.

Nováky soute budou týmy Lanškrouna a Skute. Naopak v nadcházejícím roníku ji neuvidíme tým     cel lnek »

26.4.2018   |   3. a 4.tdy

Rozluka se seznou 4.tdy u Zlat studny

    cel lnek »

23.4.2018   |   3. a 4.tdy

Letn pprava klepe na dvee

Pro hráe HC Hlinsko zane letní píprava ve tvrtek 3.5.2018.Tréninky budou kadé úterý a tvrtek na zimním stadionu a jeho okolí.Pro kategorii 3-4 a 5-6 tída zaíná trénink ve tvrtek v 17 hodin.Pro kategorii 7-8 tída a dorost je zaátek tréninku     cel lnek »

11.4.2018   |   1. a 2.tdy

Ppravka r. 2010 veze stbro s Chotboe.

Turnaj v Chotboi : 24.3.2018 se naše malé nadje roníku 2010 zúastnili turnaje poádaného klubem HC Chotbo.

Mezi týmy, které se tohoto turnaje zúastnili, byly HC Humpolec, HC Chotbo a BK Havlíkv Brod.

Hrái HC Hlinsko odehráli celkem 3 utkání,     cel lnek »

2.4.2018   |   1. a 2.tdy

Mlad Konci se rozlouili se seznou.

Hlinsko - tým mladších ák  HC Hlinsko se rozlouil se sezónou. Vyhodnocení probhlo v restaurantu U Zlaté studny. Trenéi vyhodnotili sezonu a všichni hrái byli odmnni týmovými mikinami s novým logem.

Píjemné odpoledne s celým     cel lnek »

26.3.2018   |   mlad ci

Mlad ci-posledn utkn sezony znamenalo vhru v Litomyli

K poslednímu utkání sezony nastoupili hosté bez trénink na led,kdy se pipravovali pouze v okolí zimního stadionu.I pesto byli hlinetí lepším celkem a zaslouen zvítzili.

V konené tabulce obsadili mladší áci HC Hlinsko     cel lnek »

24.3.2018   |   star ci

Star ci - v poslednm utkn sezony prohra v Litomyli

Hosté nastoupili do utkání docela slušn a ujali se vedení 2:0.Jene domácí pidali hlavn ve he do tla a bohuel k tomu jim tam padali branky.Ve tetí tetin se hlinetí marn snaili smazat dvoubrankové manko.Toto utkání se nepovedlo nejen hostm,ale také hlavnímu     cel lnek »

19.3.2018   |   dorost

Dorost-v derby se Skut vhra na njezdy

 

V posledním utkání vedli domácí ji 4-1,ale zbytené fauly a následná vylouení dostaly hosty do zápasu a po základní dob byl stav utkání vyrovnán.

Na adu tak pišly samostatné nájezdy,které     cel lnek »

19.3.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vyden vhra s Lankrounem

V posledním utkání na domácím led podali domácí hrái dobrý výkon a i kdy branká hostí pochytal spoustu šancí,tak hlinetí zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

18.3.2018   |   star ci

Star ci-body s Lankrounem

Hlinetí v posledním domácím utkání podali velmi dobrý kolektivní výkon.Do 45 minuty neustále dotahovali vedení soupee.Pak se karta obrátila a domácí si vychutnali vítzství.Dynamo bohuel prohrálo jediné utkání     cel lnek »

15.3.2018   |   mui

Boj o bronzovou medaili zane v Litomyli.

Krajská liga mu pokrauje v nedli soubojem o tetí místo. O tuto " bronzovou placku" se utkají týmy vyazené ze semifinále .Hlinecký tým se stetn s Litomyšlí, která ve tvrtfinále vyadila favorizovanou Chrudim a to jist znamená, e to nebude     cel lnek »

13.3.2018   |   mui

Pozvnka na posledn utkn sezony o 3 msto.

    cel lnek »

12.3.2018   |   star ci

Star ci - dobe odehran prvn tetina na Dynamo nestaila

Hlinetí zaali utkání velmi dobe a po první tetin vedli.Bohuel nasazení a bojovnost si nedokázali udret celé utkání.O výsledku rozhodla zejména druhá tetina,kdy domácí bhem ty minut 4x inkasovali.

    cel lnek »

12.3.2018   |   star ci

Star ci - bojovnost na body v .T. nestaila

Hosté nastoupili do utkání bojovn s cílem vybojovat body.To se bohuel nepovedlo.Hrái,kteí nastoupili do utkání nechali na led vše.Na hokejovjšího soupee to nestailo.

    cel lnek »

12.3.2018   |   dorost

Dorost-vezeme body z Poliky

Z posledního utkání venku vezou hlinetí dorostenci 3 body,kdy byli po celé utkání lepším drustvem a po zásluze zvítzili. 

 
    cel lnek »

12.3.2018   |   mlad ci

Mlad ci-bojovnost s Dynamem pinesla bod za remzu

V utkání s Dynamem podali hlinetí jeden z nejlepších výkon v sezon a tsn ped koncem se domácím podailo vyrovnat.Pochvalu za pístup k utkání a bojovnost si zaslouí všichni hrái.

 
    cel lnek »

12.3.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vysok prohra v .T.

V oslabené sestav nemohli hosté dlouho najít recept na výborn chytajícího brankáe domácích,kteí zaslouen zvítzili.

 
    cel lnek »

11.3.2018   |   mui

O 3. msto -Remza s Jiskrou je zejm spravedliv vsledek.

Litomyšl - remíza je v prvním utkání zejm spravedlivý výsledek. Domácí polovinu utkání vedli a hosté jen dotahovali. Hlinetí se nemohli dostat do zápasového tempa a hra tím trpla. Neslaný, nemastný výkon. I kdy ve tetí     cel lnek »

6.3.2018   |   mui

Hlinsko bude hrt o BRONZ postup do finle KLM slav soupe.

Hlinsko -  prodlouení série v boji o postup do finále se nekoná. V sérii hrané na ti vítzná utkání postupuje soupe. Hlinsko bude hrát o " BRONZ" ,soupeem bude tým Litomyšle.  I v tomto utkání Horses bojovali , do poloviny utkání     cel lnek »

5.3.2018   |   mlad ci

Mlad ci-tsn prohra v Chocni

K tomuto utkání odcestovali hlinetí pouze s 12 ti hrái.Celé mustvo bojovalo a v poslední tetin se hostm podailo vyrovnat.Rozhodující branka padla 5 minut ped koncem,kdy domácí obránce prostelil od modré vše,co mu stálo v cest.Hlinetí     cel lnek »

5.3.2018   |   dorost

Dorost-Choce lep v njezdech

V tomto utkání vedli hlinetí po dvou tetinách o 2 branky,ale domácí na zaátku tetí ásti hry výsledek otoili.Hostujícímu celku se 8 minut ped koncem povedlo vyrovnat a utkání dosplo do nájezd ve kterých se hrái hostí     cel lnek »

5.3.2018   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008-posledn zpas zakonen vhrou

Poslední mistrovské utkání jsme sehráli se soupeem z Chocn. Naši hrái se do posledního zápasu opeli a chtli vyhrát od první minuty. Na soupee jsme vyvinuli tlak, který byl zúroen 7 góly. Celý zápas jsme soupee pehrávali a vytváeli     cel lnek »

5.3.2018   |   star ci

Star ci - nepromnn ance = prohra v Chocni

V tomto utkání nepodali hlinetí dobrý výkon.Pesto ješt na zaátku tetí tetiny prohrávali jen o gól.Poté soupe prokázal pesnjší mušku a bohuel zaslouen zvítzil.

    cel lnek »

1.3.2018   |   mui

Hlinsko drelo veden 48 minut v zvru vak Slovan dominoval.

Moravská Tebová -  ve druhém semifinále vedli hlinetí  48 minut bohuel v poslední desetiminitovce inkasovali pt branek. Hrái dali do hry vše, ale nedokázali zastavit nástup soupee po vyrovnávací brance. Rozhodla však zejm druhá     cel lnek »

1.3.2018   |   mui

V nedli mme posledn anci na zvrat.

    cel lnek »

26.2.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vysok vhra s Polikou

Po celé utkání byli domácí lepším drustvem a po zásluze zvítzili.Poprvé v této sezon se podailo hlineckým odehrát utkání bez obdrené branky a za to si zaslouí všichni hrái pochvalu.

    cel lnek »

26.2.2018   |   star ci

Star ci - vyden body se Skut

Pro hlinecké to byl další tký zápas.Potebují body,ale hrái ze Skute nepijeli prodat svou ki lacino.Zápasu by asi slušela remíza,nicmén domácí soubor ji odmítl a vybojoval další dleité body.

    cel lnek »

25.2.2018   |   mui

V semifinle . 1 se ujal veden v srii Slovan.

Hlinsko - na první semifinálové utkání pišlo na stadion v Olšinkách zatím letošní nejvtší návštva 321 divák, dkujeme za to. Škoda, e jsme utkání ztratili v poslední tetin. Bylo to utkání     cel lnek »

21.2.2018   |   mui

Rycht pipravil na nedli pro fanouky hokeje pekvapen - pivo zdarma.

Pivovar Hlinsko podporuje místní hokejisty a pro nedlní semifinálové utkání pipravil pro fanoušky prima akci. Prvních 100 fanoušk starších 18 let, kteí si zakoupí vstupenku ji mohou uplatnit v bufetu na zimním stadinu     cel lnek »

19.2.2018   |   star ci

Star ci-body ve vyrovnanm utkn s M.T. berou hlinet

Ve vyrovnaném utkání nejprve vedli domácí 1:0.Hosté dokázali otoit  na 4:1.V závru sice domácí sníili,ale hlinetí si svoji výhru zkušen pohlídali.Pochvala za veledleité body patí celému týmu.

    cel lnek »

19.2.2018   |   dorost

Dorost-pestelka v Lankroun

Toto utkání bylo od zaátku a do konce vyrovnané.Hlinetí hráli od 4 minuty pouze s 9 hrái,kdy došlo ke zranní jednoho z klíových hrá.Po vyrovnaných dvou tetinách se v poslední ásti hry strhla pestelka a rozhodnutí     cel lnek »

16.2.2018   |   star ci

Star ci-dohrvka s Chrudim na jedniku

Hlinetí nastoupili do zápasu se zbyteným respektem.Po obdrených dvou brankách si naštstí vzpomnli na slova trenér.A to,e se dá hrát s kadým.Starší áci odehráli jedno z nejlepších utkání v této sezon.

    cel lnek »

12.2.2018   |   dorost

Dorost-a zase ty njezdy-tentokrt nm nevyly s Novm Bydovem

Hlinetí hokejisté sehráli smolné utkání.Ji v 7 minut vedli 4-0,ale svojí nekázní dovolili hokejistm z Nového Bydova v prbhu poslední tetiny vyrovnat a pi nájezdech dokonali hosté obrat v celém utkání.

    cel lnek »

12.2.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vhra s Litomyl

Po celé utkání byli domácí lepším celkem a zaslouen zvítzili.Hosté prohru zmírnili v poslední tetin,kdy domácí znan polevili.

    cel lnek »

12.2.2018   |   star ci

Star ci - nemastn,neslan vkon proti Litomyli

Hlinetí se prezentovali slušnou hrou pouze v první tetin.Pak hra upadla do prmru a nebylo se moc na co koukat.

    cel lnek »

12.2.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vysok prohra v .T.

V oslabené sestav nemohli hosté dlouho najít recept na výborn chytajícího brankáe domácích,kteí zaslouen zvítzili.

 
    cel lnek »

11.2.2018   |   mui

PLAY OFF - MATCHBALL UKONIL TYMI ESY PETR BENE - JSME V SEMIFINLE !!!

Hlinsko- poslední krok k postupu do semifinále bývá tký. Nejinak tomu bylo i dnes. Na hlineckých byl tlak udlat rozhodující krok, naopak choceští mohli tvrtfinále ješt zdramatizovat a v pípad výhry vrátit sérii na jejich stadion.     cel lnek »

11.2.2018   |   mui

POSTUPUJEME DO SEMIFINLE KRAJSK LIGY

    cel lnek »

11.2.2018   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008-vhra s istm kontem proti Litomyli

Po dlouhé dob jsme dneska urvali vítzství, které bylo bez obdrené branky. Celý zápas jsme byli lepším týmem a zaslouen jsme vyhráli.

    cel lnek »

6.2.2018   |   3. a 4.tdy

UTKN . 3 PIJTE NS PODPOIT V BOJI O POSTUP DO SEMIFINLE

    cel lnek »

5.2.2018   |   mlad ci

Mlad ci-vysok vhra v Lankroun

V tomto utkání byli hlinetí po celé utkání lepším celkem a zaslouen zvítzili.

    cel lnek »

5.2.2018   |   dorost

Dorost-s .T. se Hlinsku neda

Ve druhém utkání o víkendu se hlinetí pipravili o lepší výsledek nevyuitím vyloených šancí a chybami pi rozehrávce ve vlastním obranném pásmu.

    cel lnek »

30.1.2018   |   mui

PROGRAM TVRTFINLOVCH UTKN PLAY-OFF

Po závreném kole základní ásti soute, které se hrálo v sobotu, je jasno o sloení tvrtfinálových dvojic.  Série se hrají na ti vítzná utkání.


Nedle 4. února:
Chrudim     cel lnek »

29.1.2018   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008-tsn prohra v Police

Do zápasu jsme vstoupili aktivní hrou, ale bohuel v druhé ásti jsme obdreli rychlé góly. Ve tetí tetin jsme sníili na rozdíl jedné branky, avšak v závru jsme ji nedokázali srovnat.

    cel lnek »

28.1.2018   |   mui

Hlinsko vybojovalo po 30 utknch 3.msto a v play-off jde na Choce.

Chotbo -  zatímco první dva celky tabulky ji vdly, kdo bude jejich soupe pro play off o tetí místo bojovalo Hlinsko a Moravská Tebová v Chrudimi. Zatímco Slovan prohrál 4:2, hlinetí "Kon" jednoznan pehráli tým Chotboe a po     cel lnek »

22.1.2018   |   3. a 4.tdy

Ppravka 2008-patn vkon proti Chrudimi

Naši hrái vstoupili do utkání ve vlaném tempu, kdy nás soupe dv tetiny pehrával. Ve tetí tetin jsme zaali bruslit, se skórem jsme však ji nedokázali nic udlat. Soupe zaslouen vyhrál.

    cel lnek »

22.1.2018   |   star ci

Star ci-s Dynamem nezvldli prvn tetinu

Hosté do utkání vstoupili s píliš velkým respektem.Bohuel po první tetin bylo rozhodnuto o celém utkání.Kladem utkání bylo,e za hosty nebyl nikdo vylouen.

    cel lnek »

22.1.2018   |   star ci

Star ci-zaslouen vtzstv s .T.

Utkání s tímto soupeem se podail vstup do utkání.Domácí lépe bruslili a tím si vytváeli brankové píleitosti.Celé utkání mli hlinetí pod kontrolou a po zásluze zvítzili.

    cel lnek »

22.1.2018   |   mlad ci

Mlad ci-bojovn utkn .T.

 

V druhém víkendovém utkání podali hlinetí bojovný výkon.O výsledku se rozhodlo v poslední tetin,kdy hokejovjší hosté vyuili své šance.

    cel lnek »

22.1.2018   |   dorost

Dorost-prvn vhra v sezon na njezdy

V derby utkání se hrál urputný hokej.Skóre bylo jako na houpace,hostm se povedlo vyrovnat tsn ped koncem.Utkání tak šlo do nájezd, v nich se poprvé v sezon povedlo hlineckým zvítzit.

    cel lnek »

18.1.2018   |   mui

Druh tetina rozhodla o vysok vhe Horses se Spartakovci.

Hlinsko -  o vysoké výhe rozhodlo druhé djství utkání, kde se brankostroj domácích zastavil na pídlu 7:0. Pak domácí polevili a utkání se spíše jen dohrávalo.

Prvních pt minut utkání se soupei spíše     cel lnek »

17.1.2018   |   mui

Nominace M.Trgnera na Olympidu dt a mldee 2018.

Pardubice -  reprezentaní pozvánku na Olympiádu dtí a mládee 2018 obdrel  starší ák Matj Trögner. Jedná se o úspch tohoto hráe, který se pravideln úastní soustední hrá v programu Výchova talentované     cel lnek »

15.1.2018   |   mlad ci

Mlad ci-tsn prohra s Chocn

Po dvou vysokých prohrách s tímto soupeem se tentokrát hrál vyrovnaný hokej.O výsledku rozhodlo mnoho vylouení na stran domácích,které soupe potrestal.

I pes prohru zaslouí domácí pochvalu za svj výkon.

    cel lnek »

14.1.2018   |   mui

Hlinet Kon peskoili Kohouty v njezdech.

Hlinsko - po dvou kanonádách Kohout  v Chotboi a Chocni mli domácí Kon silného soupee. Platilo však "Mj dm, mj hrad". V této sezon oba celky vyhrály své souboje na domácích stadionech. Hlinetí bojovali ze všech sil a výsledek se     cel lnek »

14.1.2018   |   star ci

Star ci-tvrd zpas s Chocn

Hlinetí v této sezon s tímto soupeem ješt nevyhráli.Zápas to byl velmi tvrdý,za domácí vlivem zranní nedohráli dva hrái.Nicmén mustvo si sáhlo a na dno svých sil a dokázalo zvítzit.

    cel lnek »

8.1.2018   |   mui

O vhe Horses s ldrem rozhodly a njezdy.

Chrudim - v tomto utkání nezlomilo Horses jak zvláštní trestné stílení ,tak uznaná branka dosaená kopnutím puku. V tomto utkání vedení stále dotahovali domácí.Poet vylouených 1 tetina - domácí 5, hosté     cel lnek »

6.1.2018   |   mui

Zvren sthac jzda nestaila na 4 glov manko.

Hlinsko - a píliš otevený hokej v prvním povánoním kole. V první tetin domácí dovolili soupei tolik gólových píleitostí, e stav po první tetin 1:1 byl pro n píznivý, adu šancí zlikvidoval M. Peina, ale i na     cel lnek »