Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.
Ofici�ln� str�nky HC Hlinsko, z. s.

ARCHIV AKTUALIT

Ronk 2009

27.12.2009   |   mui

Mui - prohra s Chotbo mrz.

Hlinsko - oba celky zalay utkn opatrn a vykvaly co kdo pedvede. Bohuel to byli host, kte pevzali aktivitu na sv hole a domc se nemohli dostat do dnho zpasovho tempa. V 8 minut zatoil M. Kubt a chyte podl tye pihrl D.Kubtovi a ten poslal hosty do veden 0:1. Ve 12 minut host oraztkovali stelou horn ty Saifrovy branky a     cel lnek »

26.12.2009   |   junioi

Junioi - domc pohbil rozhod 22 tresty!

Hlinsko - To, e o vsledku rozhoduj hri na led tentokrt bohuel neplatilo. Domc proti ldrovi tabulky nemli anci. Prakticky cel utkn ovlivnil hlavn rozhod neustlm vyluovnm natolik, e z utkn byla pro ob strany slun eeno "bramboraka". Host byli hern a bruslasky lep a zaslouen zvtzili. Nicmn nad vroky rozhodho, kter     cel lnek »

26.12.2009   |   mlad ci

Poliku jsme opt nedobili

O vnonch svtcch jsme sehrli tak jedno utkn a to s ldrem tabulky Polikou.Soupe byl dosud neporaen a tak jsme chtli tuto nekonenou serii soupei pekazit. Byl to zpas prvnho z druhm a podle toho se zpas odvjel.Domc byli od vodu aktivnj jak bruslasky tak i stelecky,ale skvle chytajcho Josku nemohli prostelit.Mi jsme tak     cel lnek »

22.12.2009   |   mui

Shldnte video z utkn v Litomyli

Noviny Chrudimska pinesly video z utkn vce na www.chrudimsky.denik.cz v sekci Hokej. Uvidte rozhodujc branku.     cel lnek »

20.12.2009   |   mui

Mui - ti minuty ped koncem rozhodl Tom Ptek

Litomyl - hlinet vybojovali 3 body ji z tm rozhodnutho zpasu - za stavu 3:0, a 4:1 nevzdali, bojovali a do konce, ukzali morln slu a dali sob a fanoukm krsn drek k Vnocm.Vem pat uznn a dk. Hlinet vstoupili do utkn aktivn, ji ve tet minut ulc stelou vyzkouel Pavlka a o minutu pozdji to opt zkusil Dvok po pkn     cel lnek »

20.12.2009   |   mlad ci

Dokonal odveta

V nedli jsme pivtali tm Chocn kter ns v prvnm kole porazil a tak jsme mu chtli porku oplatit.Od zatku utkn se hrl svin hokej s mnoha ancemi na obou stranch.Gl pinesla a akce z poloviny prvn tetiny kdy si Krlek s Bzou pohrli se soupeovou obranou a druh jmenovan vstil prv branku zpasu.Do konce tetiny se i pes mnoho anc     cel lnek »

19.12.2009   |   mlad ci

Druh tetina rozhodla

V sobotu jsme zavtali k dalmu utkn na led Skute.Od zatku se hrl pomal a opatrn hokej.Nikdo nechtl inkasovat jako prvn.Natst jse nm podailo jako prvnm pelstt obranu soupee a v osm minut jsme oteveli skre brankou Voprala.Pi mnoha ancch na obou stranch to ale bylo na cel zbytek tetiny ve. O pestvce jsme si ekli e musme     cel lnek »

13.12.2009   |   mlad ci

Mlad ci - Zbyten obavy

K dalmu utkn jsme zavtali k dohrvce do Chrudim. Tentokrt jsme se soupee trochu obvali, protoe v minulm kole zdolal Chotbo. Zatek utkn byl zajmav, ve druh minut po chyb obrany ujdl domc hr.Byl faulovn a rozhod nadili trestn stlen, kter domc bohuel pro ns promnili.Soupe odolval naim tokm na jeho branku pomrn     cel lnek »

13.12.2009   |   mui

Mui - derby jako emen skonilo a njezdy!

Hlinsko - prvn tetina nezaala pro domc vbec dobe, hned ve 3 minut oslabenm Fialy. Host se tm dostali do hry a Saifr v 5 minut vychtal njezd 2 hr na jednoho.Nsledn v 8 minut chytil dal tkou stelu pes klubko hr. Host mli vce ze hry a domc se nemohli dostat do tempa a nehrli dsledn napadn soupee. V 16 minut domc inkasovali     cel lnek »

12.12.2009   |   mlad ci

Mlad ci - Odnesla to Moravsk Tebov

Po dlouhch dvaceti dnech bez zpasu jsme se konen dokali.Natenost na zpas byla v kabin velik, jenom jsme se trochu obvali pemotivovanosti drustva.Naim soupeem byla Mor.Tebov.Od zatku jsme byli aktivnjm celkem s mnoha ancemi, bohuel bez vsledku.A v pt minut se ujala kombinace prvn ptky, kterou zakonoval Kovrnk.Dal gl na     cel lnek »

7.12.2009   |   junioi

Junioi - upevnili 2. msto v tabulce

Skute - bez zrannch Chlady a Kavalra a se sebezapenm hrajcm Havlem rozhodli host vyrovan utkn ve tet tetin. Host peili 5 minutov oslaben a nsledn dal 2 minutov. Pot vak Hlinsko zmobilizovalo vechny sly a soupee v nslednch pesilovkch perlo. M. Minak - ob vkendov utkn jsme zvldli, zvlt oceuji statenost a     cel lnek »

6.12.2009   |   mui

Mui - prvn tetina vyla na jedniku.

Hlinsko - Nejlpe shranou prvn tetinu v sezn pedvedli domc proti soupei z popet tabulky. Ji ve 12 minut to bylo 4:0. Ale od zatku.... Domc dostali hosty pod tlak ji od vodu utkn a dailo se i stelecky.Ve 3 minut se na modr e ikovn prothl Vybral a ideln pihrl Slavkovi, kter nevhal a poslal puk pesn pod vko Bureovi     cel lnek »

5.12.2009   |   dorost

Dorost - Vysok porka Lankouna.

Hlinsko - v domc pestleli soupee a po celou dobu utkn byli hern i bruslasky lepm tmem.     cel lnek »

4.12.2009   |   junioi

Junioi - Litomyl odjela s przdnou a 20 vylouenmi

Hlinsko - domc potvrdili roli favorita proti brutln hrajcmu soupei, kter neuml pijmout porku.V zvru utkn Hlinsko ji hrlo jen tak, aby nedolo k jejich zrann. M. Minak - hri z Litomyle by se nad sebou mli zamyslet, nebo veden takovto "soubor" radi ze soute odhlsit.....     cel lnek »

2.12.2009   |   mui

Svtl rozhodla a 5 minut ped koncem.

Humpolec -Host jeli do Humpolce s respektem k favoritovi ze pice tabulky a se znan zmnnou sestavou doplnnou domcmi juniory, kvli chybjcm a zrannm hrm.Jet v zatku utkn se muselo dohodnout zven osvtlen a prostdn stran v posledn tetin - nad Saifrem nesvtila dn svtla.... V prvn tetin host vborn zaali a vechny     cel lnek »

30.11.2009   |   mui

Pidny nov fotogalerie!!

Podvejte se na nov fotky z vkendovch utkn dorostu s Chotbo a mu se Skut.Pkn fotografie z naich utkn provedl hlineck fotograf Radek Pavlk - vce na www.fotopavlik.com Fot i pro Denk Chrudimska, kde je v galerii srie fotek se Skut. Dkujeme     cel lnek »

30.11.2009   |   mui

Marodka a zrann d v adch prvnho mustva.

Dalm chybjcm hrem je po zrann Martina Slmy (vazy v rameni v utkn v Moravsk Tebov), Pavla Kavalra (zlomenina v kotnku v utkn s Chrudim),Jana Koana (nataen tsla v Chocni)je Radek Luk (chipka). Vem hrm pejeme brzk nvrat na led. V tuto chvli je na tom asi nejh Pavel Kavalr - noha v sde bude a do Vnoc.     cel lnek »

28.11.2009   |   dorost

Dorost - domc s chut pehrli soupee.

Hlinsko - veden se ujali host v 8 minut, ale domc otoili a na 4:1, host snili pi oslaben Hlinska. Druh tetina pinesla adu vylouench na obou stranch, kdy rozhod .Do konce utkn byl vylouen Kuera po nechtn srce se soupeem. Naopak hattrick zavril pi oslaben 5 na 3 blafkem Krl. Zvren tetina opt plno vylouench a ance     cel lnek »

25.11.2009   |   mui

Mui - Chotbo vyhrla o branku

Hlinsko nedokzalo navzat na dobr vkon proti Litomyli. Ve tet minut po prohranm vhazovn neobsazen hr Chotboe otevel skore 1:0. V pt minut hrli domc pesilovku pt na ti, Hlinet se ubrnili a kdy byli ve tyech, ujel ulc, ale nedal. V 10. akce host Tulis r bez zakonen. Ve 14. ujel uvara a tak nepromnil. Ve 27. domc     cel lnek »

22.11.2009   |   junioi

JUNIOI - domc pejeli soupee v trninkovm tempu.

Hlinsko - domc potvrdili roli favorita a po cel utkn mli vce ze hry a navc se prosadili i stelecky.Soupee nepustili do hern pevahy ani v jedn ze tetin.Steleckou smlu snad konen protrhl Bure.V domc brance si nulu vychytal Gregor i sdajc ermk.     cel lnek »

21.11.2009   |   mui

Mui - proti favoritovi doma vtzn!

Hlinsko- domc nastoupili do utkn proti favoritovi z ela tabulky s clem prolomit smlu z minulch ty utkn, kdy nebodovali. Domc zaali utkn aktivn a ji ve druh minut si vynutili pesilovku. Po zmku ve tetin pihrl tpnek Dvokovi a ten pohotov plil na branku, kde se tstm teoval Slma 1:0. Ve tvrt minut se dostal do ance     cel lnek »

20.11.2009   |   junioi

Junioi - domc utkn zvldli na jedniku.

Domc zvldli domc utkn i bez opor tmu, kdy chybl Rorek,Urubk D., Kavalr,Zelen.Gly padaly hlavn v pesilovkch.     cel lnek »

18.11.2009   |   mui

Mui -Choce vyhrla brankou v posledn vtein utkn

Choce - tvrt porka a opt o gl.Glem v ase 59.59 domc zvtzili a Hlinsko si po vyrovnanm boji neveze ani bod! Hlinsko zaalo aktivn a od potku utkn dokzalo peslovat domc obranu. V 5 minut se zbyten nechal vylouit Novk na 10 minut za enn s hlavnm rozhodm. Nicmn aktivn hra host pokraovala a v ase 5,28 otevel skre     cel lnek »

17.11.2009   |   mlad ci

Brankov smr

Na zatku utkn ns poznamenala dv vylouen a soupe se dostal do tlaku,ale ani jedn pesilovky nevyuil.V polovin prvn tetiny piel n as.Vstelili jsme prvn branku a vzapt dal dv.Soupe jet na tuhle smr odpovdl jednim glem a to bylo na cel zpas z jeho strany ve.Pak u patil led jen nm Po krsnch kombinacch pily i krsn     cel lnek »

15.11.2009   |   mui

Mui - Tet prohra o gl mrz- tentokrt v Chrudimi.

Chrudim - do zatku druh tvrtiny soute zajidlo Hlinsko k okresnmu derby. Bohuel podruh se radovali chrudimt a Hlinsko si odneslo ji tet prohru o gl za sebou. Je to koda, protoe s tmy z hornch pek dok sehrt vyrovnan utkn, ale chyb vt dravost v soubojch a rozhodn vy procento stelby na branke soupe. To se ukzalo     cel lnek »

14.11.2009   |   junioi

Junioi neudreli dvoubrankov nskok v Chrudimi

Chrudim - utkn se ancemi na obou stranch. Do plky utkn hlinet zodpovdn brnili a z pesilovek si vybudovali dvoubrankov nskok. Na konci druh tetiny Chrudim vyuila zavhn v obrann he hlineckch a srovnala skre. Ve tet tetin mli domc vce ze hry co dokzali vyut ke vstelen rozhodujc branky. M. Minak - Sehrli jsme vborn     cel lnek »

14.11.2009   |   mlad ci

Stran zpas

Litomyl je tm,kter ns um vdy pkn potrpit.Od zatku jsme psobili ospalm dojmem a soupe hned trest prvn na chybu.V tomto duchu se thla cel prvn tetina,kterou jsme prohrli 4:2 O pestvce jsme si vysvtlili chyby,kter jsme do t doby dlali a trochu jsme kluky povzbudili.Podailo se.Ve druh tetin to vypadalo,jako kdy nastoupil jin     cel lnek »

8.11.2009   |   mui

Mui - steleck zvody se Slovanem nakonec pro domc

Moravsk Tebov - Po druh tetin se zdlo, e utkn je rozhodnuto, ale Hlinsko bojovalo a do konce a nakonec mohli bt domc rdi, e uhjili tsn vtzstv. Do utkn domc nastoupili ohromnm tlakem a ve tvrt minut otevel skre Kapar. Hlinsko vak odpovdlo brankou Dvoka o necelou minutu pozdji.Hra byla zahjena, ale po peruen musel     cel lnek »

8.11.2009   |   mlad ci

Chtli jsme potrpit favorita

Tm Poliky v minul sezn neprohrl ani jeden zpas a tak jsme chtli jejich zaklet zlomit.Hrm jsme naordinovali aktivn pstup k zpasu a vyplatilo se.Prvn gl jsme vstili my.Bohuel soupee to nezaskoilo,jak jsme si mysleli,ale naopak ho to vce nabudilo a otoil vsledek.Do konce tetiny se nm podailo jet srovnat,ale po pestvce jsme u     cel lnek »

7.11.2009   |   mlad ci

3 tdy - Hlinsko si poradilo s HC EATON Pardubice

Ji jen patrov autobus velkoklubu z krajskho msta se Skorou a Hakem na bocch budil u domcch respekt. Nicmn na led bylo vidt vce bojovnho ducha u nejmench hlineckch hokejist. Kluci 4 td sice podlehli soupei o dv branky 8:10, ale jejich mlad kamardi jim to vynahradili a oba souboje A tm a B tm hlineckch Mustang a Ponny skonily     cel lnek »

7.11.2009   |   dorost

Dorost - vtzstv v derby se Skut

Po vyrovnan prvn tetin se domc ujali veden po hrubce hlineck obrany. Host vak zabojovali a skre srovnali tsn ped koncem druh tetiny. Hlinsku se povedl nstup do zvren tetiny a dvma brankami odskoili domcmu celku,kter ji v zvru nestail korigovat. V pstm utkn zajd dorostenci do Svtl n/S - Humpolec. Marek Brebera -     cel lnek »

7.11.2009   |   junioi

Junioi -6 bodov vkend zakonili vhrou se Slovanem

V prvn tetin domc nemohli najt sprvn rytmus hry a chybla pihrvka.Domc se ujali veden brankou Havla, kter po dlouh nemoci nastupil a hned se prosadil 2 brankami.Host stle dotahovali.V 19 minut se domc ujali veden na 3:2. V druh tetin byl ji vidt rozdl a domc hosty tm nepoutli ze tetiny.Divci vidli spoustu nepromnnch     cel lnek »

7.11.2009   |   mlad ci

Smoln zpas

Do Chocn neradi jezdme.Je to velice kvalitn a nevyzpytateln soupe a pedem nen nic jist.Domc se do ns hned odzatku pkn obuli. My jsme byli oslabeni nemoc o obrnce a tak v zadnch adch nastoupili tonci a podle toho to vypadalo.Stav po prvn tetin byl nelichotiv,ale chtli jsme s tim nco udlat a tak po pestvce se nm podailo vyrovnat.Jene     cel lnek »

6.11.2009   |   junioi

Junioi - dal body z Chotboe

3 body pivezli z veernho utkn v Chotboi mstn junioi a stle si tak udruj 3 pozici v tabulce. Pestoe li domc na zatku utkn do veden dokzali host do konce tetiny otoit. V dalm prbhu zpasu si host vypracovali spoustu anc Mlteek,Bure,Volf,Paseka - kter zstaly nevyuity. M.Minak - utkn s houevnatm soupeem jsme zvldli     cel lnek »

31.10.2009   |   junioi

Junioi - prvn porka ve Svtl n/S.

Domc mli rychl nstup do tetiny a brzy vedli 3:0. Po zmnch v sestav host vyrovnali hru,pipravili si spoustu anc, kter ale nepromnili. Klovm momentem utkn byl zvr druh tetiny, kdy po zkorigovn vsledku na 3:2 jel Rorek sm na branku Svtl ale nepromnil. Po pr vteinch host pidali 4 gl..... Milan Minak - trenr. Po tech     cel lnek »

31.10.2009   |   mlad ci

Vyrovnan zpas

S tmto soupeem jsme ped seznou sehrli tak ppravn utkn,kter jsme vyhrli a tak jsme mysleli na dal body.Soupe ns ale dokonale zaskoil a po ad anc na obou stranch byl vsledek po prvn tetin 0:0 Do druh tetiny jsme vstoupili aktivn a ujali se veden,ale soupei netrvalo dlouho a vyrovnal.Nechtli jsme se s tmto vsledkem srovnat     cel lnek »

30.10.2009   |   mui

Mui - v nedli derby ve Skuti

V nedli pivt Skute, kter do letonho ronku postoupila jako vtz krajskho peboru celek HC Hlinsko. Kdo zvtz v tomto derby? Host by rdi pidali dal body do tabulky, ale vsledky soupe z pedchozch kol dvaj jasn najevo, e to nebude prochzka rajskou zahradou. Jako novek sice nemaj dn bod, ale na tradinho rivala se budou jist     cel lnek »

29.10.2009   |   junioi

Junioi - v derby Hlinsko - Skute domc pln bodovali.

V prvn tetin mli domc po celou dobu pevahu, kterou dokzali zoit hattrickem Volfa, host se dostvali do anc pouze z brejk a v 19 minut snili na 3:1. Ve druh tetin se domc trochu ukolbali,kdy ve 22 minut vedli 4:1 ale soupe zaal zlobit. Nejdve Skute nepromnila trestn stlen po faulu Paseky. Nsledn za Skute snil Hladk     cel lnek »

28.10.2009   |   mui

Hlinsko zskalo cenn skalp tradinho soupee Chotboe.

4. kolo prvn krajsk ligy pineslo Hlinsku dal 3 body do tabulky a to s kvalitnm soupeem z Vysoiny drustvem Chotboe!Domc mli o to vt radost, e se jim podailo vyhrt ped domcm publikem o jeho pze bojuj. Do utkn li domc s clem vyhrt a hrt aktivn hned od zatku.Prvn slibnou akci nepromnil r, kdy obdrel Tulisovu pihrvku     cel lnek »

25.10.2009   |   mui

Mui - Litomyl zlomila odpor soupee a v zvru utkn.

Litomyl - Utkn bylo dlouho na vkch.Rozhodlo nevyuit pesilovky Hlinska 5 na 3,kdy se hostm nepodailo vyrovnat tsn veden domcch.Naopak Litomyl z nsledn pesilovky zvila a na zvr jet pidala dv dal branky. Rozhod nasadil psnou laku pro hosty hned od zatku utkn - ji ve druh minut el pykat Koan. To domc naladilo a     cel lnek »

24.10.2009   |   dorost

Dorost -Nepjemn zlomenina pi utkn dorostu.

Utkn se silnm celkem Poliky rozhodl men poet hr Hlinska, kdy v zvru nezbvaly sly na vyrovnn i zvrat. Navc ji ve 3 minut zstal rozhodm nepovimnut surov zkrok soupee.Protihr pouil hokejovou hl jako sekeru a derem zlomil Matji Nmcovi ruku v zpst. I pes tento incident a citlen oslaben domc dlouho vzdorovali a jet     cel lnek »

24.10.2009   |   mlad ci

Pekvapen se nekonalo

K prvnmu zpasu tto sezny jsme vyzvali tm Chrudimi.Z pedchozho ptelskho utkan,ze kterho jsme vyli vtzn,ns pasoval na mrn favority tohoto utkn. Od prvn tetiny jsme byli aktivnj a naszeli jsme soupei na vod pt branek.Soupe se vzpamatoval a v polovin druh tetiny,kdy vyrovnal hru a podailo se mu stelit i dv branky.Do tet     cel lnek »

23.10.2009   |   junioi

Junioi podruh naplno bodovalï v Litomyli.

Dv tetiny vcelku vyrovnan utkn s amcemi na obou stranch, kter se lpe dailo vyut hlineckm. Ve tet tetin domc asto faulovali, eho host k rozhodnut utkn, piem spousta dalch anc zstala nevyuita. M.Minak - podali jsme zodpovdn kolektivn vkon a v zvru se nenechali vyprovokovat k oplcen faul. Tme se na derby se     cel lnek »

21.10.2009   |   mui

Druh utkn doma a tentokrt vtzn

Hlinsko - Domc tm si napravil reputaci po nevydaenm utkn s Chrudim a po urputnm boji otoil nepzniv vsledek z 0:2 na konench 3:2 a pipsal si prvn body do tabulky. Prvn tetina patila hostm dobe bruslili a kombinovali, zatmco domcm vzla rozehrvka a pechod do ton fze. Hlinsko si snailo dvat pozor na neinkasovn v prvnch     cel lnek »

17.10.2009   |   dorost

Dorost zahjil seznu vtzstvm

Hlinsko bylo od zatku lepm celkem a zaslouen se ujalo veden. Domc od druh tetiny pidali a utkn mlo spd. K definitivnmu odporu domcch dolo a v zvren tetin. Lankroun nepromnil v 53 minut trestn stlen. V dalm utkn pivtaj dorostenci na domcm led Poliku.     cel lnek »

17.10.2009   |   mui

V okresnm derby vtzn host

Hlinsko - vodn utkn sezny rozhodly ti branky v sti domcch bhem prvnch pti minut utkn. Prvn gl Turnyho po 15 vteinch zmrazil jakoukoliv aktivitu domcho drustva a tak nsledovaly dal hrubky v obrann innosti. V ase 2,54 tak zvil na 0:2 Koln a v pt minut Bartonek na hrozivch 0:3. Pro hosty to byl zatek z e sn a domc     cel lnek »

17.10.2009   |   junioi

JUNIOI - Na vod sezny vtzstv v Police

Prvn vtzn body a vysok vtzstv pivezli junioi,kdy soupee pehrli v prbhu prvn tetiny ve vech innostech a vytvoili si t glov nskok. V dal sti zpasu si hlinet udrovali stl tlak a spoustu vyloench anc nepromnili. M.Minak - Pochvala celmu mustvu za nasazen a pstup k zpasu. Z hr vyzaovala chu a touha po     cel lnek »

11.10.2009   |   mui

Zvren pprava vtzn

HC Spartak Polika - HC Hlinsko 3 : 7 Tetiny: 2:3,1:2, 0:2 Prbh: 0:1, 0:2, 0:3, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7 Branky: Slma M.2, ulc, Koan, Spal, Mhlfait, uvara Vylouen: 6/7 Sestava Hlinsko:Gregor T. - uvara, Luk, Tulis, Kavalr, Mlteek, Slma Michal, Koan, Mhlfait, ulc, Ptek, Rorek, Paseka, Slma Martin, Vybral, Spal, Fiala,     cel lnek »

15.9.2009   |   mui

Druh ppravn utkn se spoustou vylouench

r: Druh ppravn utkn pineslo msto ppravy plnou lavici vylouench. Vyrovnan partie se hrla pouze v prvn tetin pak byl zrann Jilemnick - trn rna tsn pod okem a na ploe bylo vidt vce ne hokej oplcen a zcela zbyten fauly na obou stranch. Domc byli rychl dobe kombinovali. Hlinsko by neustle hrlo v oslaben si vytvoilo     cel lnek »

1.9.2009   |   mui

KLM zan v nedli 18.10.2009

I.kolo HC Hlinsko - HC Chrudim B HC Litomyl - HC SB Svtl n.S. HC Spartak Choce - HC Slovan Moravsk Tebov, HC Chotbo - HC Skute Do KLM nastoup osm tm. Model soute pro nadchzejc ronk je stejn jako ten losk, kdy se v zkladn sti se odehraje 28 kol a po jejm skonen vechny tmy postoup do play off. Zatek soute je naplnovn     cel lnek »